Partner logo

Instrumente şi extensii pentru Autodesk® Advance Steel

Link

COLD ROLLED
JOINTS

Link

CLOUD LINK

Link

EXPORT TO
ACIS

Link

LIFTING LUG
UTILITY

Link
Link
Link
Link

Prin intermediul pachetului de aplicaţii software GRAITEC Advance PowerPack, utilizatorii programului Autodesk Advance Steel vor beneficia de funcţionalităţi şi instrumente de lucru suplimentare, ce accelerează întregul proces de modelare şi detaliere.

Cu ajutorul instrumentelor de modelare mai rapidă, precum grinda continuă sau prelungirea plăcilor îndoite, dar şi al noilor tipuri de elemente, cum ar fi grinzile cu secţiune ajurată, în combinaţie cu noile timpuri de îmbinări, integrate într-un nou ribbon uşor de reparat, GRAITEC Advance PowerPack completează utilizarea şi funcţionalităţile programului Autodesk Advance Steel.

Video

Tăiați orice placă, țeavă dreaptă, curbă sau profil din table după profilul unei țevi curbe

Definiți și creați panouri, ferestre și fațade de sticlă (include șablon pentru extras de materiale)

Creează automat plăci sau grătare peste elementele de suport selectate

Ribbon-ul GRAITEC PowerPack

Comenzi

În ribbon-ul Graitec PowerPack comenzile sunt organizate pe categorii, având iconiţe specifice.

 • Ribbon-ul GRAITEC PowerPack pentru versiunea Autodesk Advance Steel 2015.1 cu AutoCAD 2015: 

 

 • Ribbon-ul Graitec PowerPack pentru versiunea Autodesk Advance Steel 2015 cu Advance CAD 2015:  
Comenzi utile pentru modelarea mai rapidă - Optimizare
 • Grindă succesivă
  • Acestă funcţionalitate accelerează procesul de modelare, permiţând desenarea succesivă a mai multor grinzi, fără a fi necesară deschiderea sau închiderea ferestrei de proprietăţi a secţiunii după fiecare grindă. La final, faceţi clic pe Înapoi pentru a modifica toate grinzile adăugate simultan.
  • Vezi video

 

 • Grindă continuă
  • Similar trasării poliliniilor, această funcţionalitate se bazează pe acelaşi principiu ca în cazul funcţionalităţii Grindă succesivă, diferenţa constând în faptul că utilizatorul poate crea o secţiune continuă şi în mai multe direcţii. Se acroşează punctele existente (de exemplu, un plan 2D) sau doar se schimbă direcţia mouse-ului şi se tastează o lungime. După aceasta, se tastează Enter pentru a modifica simultan proprietăţile grinzilor.
  • Vezi video

 

 • Grindă continuă
  • Extindeţi rapid o o placă îndoită cu alte plăci îndoite, cu ajutorul noii funcţionalităţi Prelungire placă îndoită. Selectând muchia unei plăci, această funcţionalitate creează pe aceeaşi muchie o nouă placă îndoită, cu aceleaşi dimensiuni şi setări ca placa selectată, apoi se poate ajusta dimensiunea folosind punctele de acroşare ale obiectului şi fereastra îndoiturii pentru a schimba unghiul.
  • Vezi video

Obiecte model

 • Grindă ajurată
  • Creaţi în model Grinzi ajurate cu goluri hexagonale, (prefabricate, de exemplu, ArcelorMittal), apoi se pot conecta cu alte elemente folosind diferite tipuri de îmbinări din Galeria de îmbinări sau îmbinări incluse în PowerPack. De asemenea, grinda ajurată poate fi detaliată în diferite tipuri de planşe (de subansamblu, de piese), iar lungimea şi greutatea acesteia este inclusă în listele de materiale.

 

 • Grindă ajurată cu goluri circulare 
  • Acestă funcţionalitate vă permite să modelaţi grinzi ajurate predefinite, în funcţie de înălţimea şi dimensiunea golurilor. Aceste tipuri de grinzi se regăsesc în cataloagele de profile Arcelor Mittal.

 

 • Grindă cu goluri 
  • Grindă cu goluri - ideală pentru multiple situaţii întâlnite în practica curentă, de exemplu traversarea instalaţiilor electrice sau sanitare prin golurile de pe inima profilului, această comandă vă permite să modelaţi o grindă cu goluri creată dintr-o grindă în I sudată sau o secţiune standard. Definiţi grinda şi cu ajutorul ferestrei de proprietăţi poziţionaţi şi ajustaţi goluri după cum este necesar. Ca şi grinzile ajurate, grinda cu goluri poate fi detaliată în planşe de piese şi planşe de subansamblu, iar lungimea şi greutatea acestui obiect sunt considerate în listele de materiale.

 

 • Îmbinare în zigzag 
  • Această comandă permite dispunerea de şuruburi/găuri/ancore/conectori în zigzag, utilizatorul putând să comute între şuruburi/găuri/ancore/conectori fără a fi necesar să recreeze un model cu o îmbinare diferită. Folosită pe o singură placă sau pe mai multe elemente, îmbinarea poate dispune şuruburile în şiruri drepte sau le poate dispune decalat, existând patru modalităţi de decalare.

Bibliotecă

 • Ancore Powers 
  • Creaţi în model Grinzi ajurate cu goluri hexagonale, (prefabricate, de exemplu, ArcelorMittal), apoi se pot conecta cu alte elemente folosind diferite tipuri de îmbinări din Galeria de îmbinări sau îmbinări incluse în PowerPack. De asemenea, grinda ajurată poate fi detaliată în diferite tipuri de planşe (de subansamblu, de piese), iar lungimea şi greutatea acesteia este inclusă în listele de materiale.

 

 • ArcelorMittal 
  • Au fost adăugate baze de date şi cataloage pentru “Anchor Powers” şi grinzi ajurate predefinite ArcelorMittal
 • Joantă pentru profile compuse 
  • Această tip de îmbinare poate fi utilizată pentru grinzile cu secţiune sudată (secţiune I + 2T sau I + T) şi a fost concepută pentru a conecta două grinzi sau doi stâlpi. Se poate opta pentru o îmbinare cu şuruburi sau îmbinare sudată pe toate tălpile şi inimile profilelor sau o combinaţie între acestea, cu diferite opţiuni implicite pentru dispunerea găurilor, dimensiunea plăcilor, a sudurilor şi multe altele.
  • Vezi video

 

 • Rigidizare compusă
  • Adăugarea şi dispunerea mai multor rigidizări pe o Grindă compusă se realizează cu uşurinţă cu ajutorul noii îmbinări Rigidizare compusă. Îmbinarea funcţionează pe grinzi compuse sudate (secţiune I + 2T sau I + T) prin adăugarea uneia sau mai multor rigidizări. Formele şi dimensiunile rigidizărilor sunt uşor de ajustat, simultan sau individual, precum şi dispunerea şi prelucrările pentru sudură.
  • Vezi video

 

 • Rigidizări placă/grătar
  • Adeseori, plăcile sau grătarele folosite pe platforme necesită rigidizare. Îmbinarea “Rigidizări placă/grătar” din Advance PowerPack creează rigidizări din plăci sau secţiuni dispuse paralel cu marginea selectată sau în diverse combinaţii. Cu ajutorul opţiunilor se pot dispune rigidizări suplimentare, perpendicular pe direcţia principală, elementelor de rigidizare pot fi poziţionate deasupra sau sub placă, se pot adăuga teşiri pe margini, condiţiile de intersectare pentru rigidizările perpendicular şi multe altele.
  • Vezi video
 • Îmbinare intersecţie
  • În anumite situaţii particulare, este necesară conectarea unei grinzi sau a unei plăci cu un alt element situat deasupra sau dedesubtul acestora. Dacă există, golul dintre cele două elemente trebuie să fie umplut cu distanţiere sau cu un element realizat dintr-un profil. Îmbinarea la intersecţie calculează automat grosimea şi numărul de plăci necesare sau dimensiunea necesară a profilului. Pe inima profilului se pot dispune automat şi rigidizări. Prinderea dintre elemente poate fi realizată prin şuruburi (goluri circulare sau alungite) sau cu sudură.

 

 • Urechi de agăţare
  • Pentru ridicarea elementelor la poziţie, cu macaraua, pentru montare în şantier, elementele sau subansamblurile sunt prevăzute încă din atelier cu urechi de agăţare. Această comandă creează automat urechi de agăţare pe elemente sau pe subansambluri, luând în considerare centrul de greutate al acestora. Pentru subansamblurile mari, ce necesită mai multe urechi de agăţare, se poate indica şi punctul de agăţare în cârlig, în funcţie de centrul de greutate al subansamblului. Urechea de agăţare poate fi configurată: se pot ajusta forma, dimensiunea şi poziţiile găurilor, forma urechii de agăţare, se pot dispune rigidizări pentru gaură sau se poate alege modalitatea de prindere a urechii de agăţare pe subansamblu – cu sudură sau prin intermediul şuruburilor.

Alte produse care v-ar putea interesa

Steel Structure Designer

Steel Structure Designer

Rapid steel structure configuration

Advance Design

Advance Design

BIM software for FEM structural analysis

Autodesk® Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

BIM software for structural steel engineering, detailing and fabrication

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Collection of advanced apps for automating structural design-to-detail BIM workflows

GRAITEC GROUP 2017 At GRAITEC we take privacy seriously. Please read our privacy policy.