fbpx
 

Advance Activare

Această pagină este dedicată procesului de activare a ultimelor versiuni GRAITEC Advance. Această secţiune vă oferă informaţii utile cu privire la paşii de activare online sau offline, activarea unei licenţe în reţea, etc. 

Despre procesul de activare

Pentru a utiliza programul, aveţi nevoie de o licenţă. Odată activată licenţa, programul poate fi utilizat conform drepturilor prevăzute în acordul de licenţă. 
Procesul de activare se realizează pe baza numărului de serie şi a codului de activare furnizate de GRAITEC sau de către distribuitor. Dacă nu le aveţi, vă rugăm să contactaţi GRAITEC sau distribuitorul. 

Licenţa se activează online, prin intermediul unei conexiuni la internet. În cazul în care nu dispuneţi de conexiune la internet, puteţi activa licenţa offline.


Activarea unei licenţe

Lansarea procesului de activare

Procesul de activare începe imediat ce porniţi GRAITEC Advance. Urmaţi etapele indicate de Managerul de licenţă pentru a activa programul. Odată ce licenţa este activată, Managerul de licenţă nu mai este afişat.

Puteţi activa licenţa şi fără a lansa Advance, utilizând Utilitarul de licenţă: 
Din meniul Windows: Programs > Graitec > Advance XXX > Utilitar licenţă


Activarea unei licenţe individuale - Online

Înainte de a începe:

 • Asiguraţi-vă că aveţi un număr de serie şi un cod de activare.
 • Verificaţi conexiunea la Internet.

Lansaţi procesul de activare şi parcurgeţi etapele indicate: 

Din prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să-mi activez licenţa şi apăsaţi Înainte.

Introduceţi numărul de serie şi codul de activare. Apăsaţi Înainte.

Calculatorul dumneavoastră se conectează la Serverul de Activare GRAITEC, de unde "citeşte" drepturile înscrise în baza de date conform licenţei achiziţionate. Serverul de activare primeşte informaţia şi o procesează. În cazul în care codul de activare şi numărul de serie sunt înregistrate, drepturile de licenţă înscrise în baza de date sunt transferate de la GRAITEC către client. În ultima fereastră de dialog, apăsaţi Finalizare.

Pasul 1
 

Activarea unei licenţe individuale - Offline

În cazul în care calculatorul pe care doriţi să activaţi licenţa nu este conectat la Internet sau dacă sunt probleme la activarea online, puteţi activa Advance prin e-mail.

Procesul constă în două etape:

 • Trimiterea informaţiilor necesare către Serverul de Activare GRAITEC.
 • Activarea licenţei utilizând fişierul .xml primit

Înainte de prima activare a programului, calculatorul trebuie iniţializat pentru activarea licenţei. Datele necesare pentru activarea programului sunt scrise într-un fişier .xml creat pe baza codului de activare şi al numărului de serie, ce va fi trimis către GRAITEC, la aceeaşi adresă, parcurgând aceleaşi etape ca şi la activare.

 

Trimiterea informaţiilor necesare către serverul de activare de la GRAITEC.

Datele necesare pentru activarea programului sunt scrise într-un fişier .xml, creat pe baza codului de activare şi al numărului de serie, ce va fi trimis către GRAITEC, la adresa license.activation@graitec.com

Înainte de a începe: 

 • Asiguraţi-vă că aveţi un număr de serie şi un cod de activare.
 • Lansaţi procesul de activare şi parcurgeţi următoarele etape:

Din prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să-mi activez licenţa şi apăsaţi Înainte.

Introduceţi numărul de serie şi codul de activare. Apăsaţi Înainte.

În următoarea fereastră de dialog selectaţi Doresc autorizare offline şi apăsaţi Înainte.

Citiţi mesajul şi apăsaţi Înainte.

Salvaţi pe disc fişierul .xml ce conţine informaţiile necesare activării. Acesta conţine datele necesare activării. Automat, este pregătit un e-mail având ataşat fişierul .xml salvat la pasul anterior. Trimiteţi cererea de licenţă la adresa license.activation@graitec.com

Dacă datele din fişierul .xml sunt corecte, veţi primi un mesaj ce conţine fişierul .xmlnecesar pentru activarea licenţei.

Pasul 1
 
Activarea licenţei utilizând fişierul .xml primit

După ce aţi primit licenţa, lansaţi Managerul de licenţă şi efectuaţi următorii paşi: 

Din prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să-mi activez licenţa, apoi apăsaţi Înainte.

În următoarea fereastră de dialog selectaţi Am un fişier xml.... Pentru a specifica fişierul .xml, introduceţi calea sau apăsaţi butonul  , selectaţi fişierul din folderul în care a fost salvat şi apăsaţi Înainte.

După ce confirmaţi în ultima fereastră de dialog, Advance se lansează automat.

Pasul 1
 

După ce confirmaţi în ultima fereastră de dialog, Advance se lansează automat.

Dacă nu aveţi un cod de activare şi un număr de serie, puteţi solicita o licenţă de evaluare pentru 30 de zile. 

Dacă după 30 de zile de la activarea licenţei de evaluare nu aţi achiziţionat Advance şi nu aţi furnizat un cod de activare valid, nu veţi mai putea utiliza Advance.

 

Solicitarea licenţei de evaluare

Lansaţi procesul de activare şi parcurgeţi următoarele etape:

În prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să rulez o versiune de evaluare pentru 30 zile şi apăsaţi Înainte.

Citiţi mesajul şi apăsaţi Înainte.

Introduceţi toate datele necesare pentru a obţine licenţa şi apăsaţi Înainte.

În această fereastră de dialog, alegeţi modalitatea de trimitere a datelor: prin email sau prin fax. Apăsaţi Înainte.

Dacă solicitaţi licenţa prin email, atunci este pregătit un mesaj ce va fi trimis la adresa authorization.advance@graitec.com 

GRAITEC va utiliza datele pentru a crea codul de activare pentru licenţa de evaluare. 

În decurs de 24 de ore veţi primi prin e-mail codul de activare şi numărul de serie

Utilizaţi numărul de serie şi codul de activare pentru a activa licenţa de evaluare. (Vezi Activarea licenţei individuale)

Pasul 1
 

Activarea unei licenţe în reţea

Licenţa în reţea permite utilizarea programului, simultan, pe mai multe staţii de lucru, cu ajutorul unui server care gestionează licenţele.

Descărcați de aici cea mai recentă versiune a programului License Server.

Pentru a utiliza GRAITEC Advance în reţea, parcurgeţi următoarele etape:

Configurarea serverului de licenţă

Pentru activarea licenţei în reţea, trebuie să configuraţi serverul de licenţă utilizând License Server de pe DVD-ul de instalare. Acesta instalează Utilitarul de licenţă pentru server - un utilitar ce permite activarea licenţei online sau offline, după caz. Alte opţiuni suplimentare permit gestionarea licenţei (reparare, returnare etc.). 
Pentru a instala programul, urmaţi procedura descrisă mai jos:

 • Accesaţi folderul Tools\License server de pe DVD-ul de instalare.
 • Lansaţi în execuţie fişierul Setup.exe.

Parcurgeţi etapele asistentului de instalare pentru a finaliza procesul. 
Programul este instalat şi serviciul GRAITEC License Server este activat.

Dacă o altă versiune de License Server este deja instalată, dezinstalaţi-o utilizând Control panel. În caz contrar se afişează un mesaj de eroare, iar licenţa în reţea nu poate fi activată. Vezi Actualizarea licenţei în reţea.

Versiunea 2009 utilizează aceeaşi versiune a programului License Server ca şi versiunea 2011.

Activarea licenţei pe staţia de lucru server

Înainte de modificarea configuraţiei hardware sau înainte de a formata serverul, trebuie să returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC. Altfel, nu veţi mai putea activa licenţa în reţea.

Pentru a activa o licenţă pentru server, procedaţi în felul următor: 
Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > License Server > Utilitar de licenţă.

În prima fereastră de dialog selectaţi opţiunea Activează o licenţă server şi apăsaţi Înainte pentru a continua.

În următoarea fereastră de dialog introduceţi codul de activare şi numărul de seriefurnizate la achiziţionarea Advance. Apăsaţi Înainte.

Pasul 1
 
Activarea programului pe staţiile de lucru client

Dacă aveţi o licenţă în reţea pentru mai multe staţii de lucru şi instalarea curentă este pentru o staţie client, parcurgeţi următoarele etape:

Din prima fereastră de dialog, selectaţi Vreau să mă conectez la serverul de licenţă al Companiei mele. Apăsaţi Înainte.

 În etapa următoare, în câmpul Numele serverului, introduceţi numele calculatorului pe care a fost instalat programul License Server. 
După ce aţi introdus numele serverului şi portul (7621), apăsaţi Înainte pentru a începe căutarea calculatorului specificat. Această căutare poate dura mai mult timp.

După ce serverul a fost găsit, apăsaţi Finalizare. Dacă serverul nu este găsit, apare un mesaj de eroare.

Pasul 1
 

Transferul licenţei

Uneori este necesar ca Advance să fie utilizat pe calculatoare care nu sunt conectate permanent la serverul de activare GRAITEC sau la serverul de licenţă al companiei. De exemplu:

 • Pe un laptop
 • Programul este utilizat atât în cadrul companiei cât şi în afara acesteia.

GRAITEC permite două metode de transfer ce pot fi utilizate în funcţie de situaţie şi de tipul licenţei:

 • Licenţele individuale şi licenţele pentru server pot fi transferate de le un calculator la altul (relocare)

Procesul constă în două etape:

Notă: Vă recomandăm să returnaţi licenţa înainte de a înlocui sau formata hard diskul. Pentru o licenţă în reţea este obligatoriu să returnaţi licenţa atunci când schimbaţi serverul de licenţă, formataţi hard diskul serverului de licenţă sau reinstalaţi sistemul de operare (licenţa depinde de sistemul de operare). Altfel, nu veţi mai putea activa licenţa.

 • În reţea, o licenţă poate fi împrumutată de la serverul companiei. 
  Licenţa este transferată de la serverul companiei către un alt calculator (sau laptop), pentru a fi utilizată offline, pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 30 zile. De asemenea, licenţa poate fi utilizată şi în afara reţelei companiei. Numărul de licenţe disponibile pe serverul companiei este redus atunci când sunt împrumutate licenţe pentru utilizarea offline.

Ambele metode sunt disponibile în Utilitarul de licenţă. 

Transferul licenţei

Returnarea unei licenţe către Serverul de Activare GRAITEC

Licenţele individuale sau în reţea pot fi returnate oricând către Serverul de Activare GRAITEC pentru a permite activarea lor pe alte calculatoare.

Procesul de returnare este identic pentru ambele tipuri de licenţă.

 
Returnarea licenţei online

Înainte de a returna licenţa, închideţi aplicaţiile Advance. 
Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance XXX > Utilitar Licenţă

În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează licenţa pentru aplicaţie. Apăsaţi Următorul.

 În următoarea fereastră de dialog, selectaţi aplicaţia a cărei licenţă doriţi să o returnaţi. Apăsaţi Următorul.

Următoarea fereastră de dialog afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi Terminarepentru a finaliza procesul.

Pasul 1
 

Activarea licenţei pe un alt calculator se realizează urmând paşii descrişi in capitolul Activarea unei licenţe.

Returnarea licenţei offline

În cazul în care calculatorul de pe care doriţi să returnaţi licenţa nu este conectat la Internet, puteţi dezactiva Advance prin e-mail. Informaţiile necesare sunt salvate într-un fişier .xml şi trimise în mod automat la adresa license.activation@graitec.com. După primirea mesajului de confirmare, licenţa poate fi activată pe un alt calculator. 

Înainte de a returna licenţa, închideţi aplicaţiile Advance. 

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance XXX > Utilitar Licenţă şi parcurgeţi următoarele etape:

În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Următorul.

 În următoarea fereastră de dialog selectaţi opţiunea Doresc returnare offline şi apăsaţi Următorul.

 Citiţi mesajul din următoarea fereastră de dialog şi apăsaţi Următorul.

Salvaţi fişierul .xml creat ce conţine datele necesare dezactivării. Automat, este pregătit un e-mail având ataşat fişierul .xml salvat la pasul anterior. Trimiteţi cererea de licenţă la adresa license.activation@graitec.com.

Pasul 1
 

După primirea mesajului de confirmare, licenţa poate fi activată pe un alt calculator. Advance nu va mai putea fi folosit pe calculatorul sursă. Pentru mai multe detalii, citiţi capitolul Activarea unei licenţe - Activarea unei licenţe individuale offline.


Transferul licenţei

Împrumutul licenţei de la serverul companiei

Licenţa poate fi împrumutată de la serverul companiei, pentru a fi utilizată offline, pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 30 zile. De asemenea, licenţa poate fi utilizată şi în afara reţelei companiei. Numărul de licenţe disponibile pe serverul companiei este redus atunci când sunt împrumutate licenţe pentru utilizarea offline.

Înainte de a începe: 
- Conectaţi calculatorul (laptopul) la reţeaua companiei 
- Asiguraţi-vă că aveţi codul de activare şi numărul de serie pentru licenţa în reţea

Din meniul Windows, selectaţi: Programs > Graitec > Advance ... > Utilitar Licenţă şi parcurgeţi următoarele etape:

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Împrumută licenţa de pe serverul companiei mele. Apăsaţi Următorul.

În următoarea fereastră de dialog, precizaţi denumirea serverului de licenţă al companiei, numărul de serie şi codul de activare. Selectaţi data de returnare (peste cel mult 30 zile) şi apăsaţi Următorul.

După această dată, licenţa va fi returnată la server, în mod automat. Licenţa poate fi returnată şi mai devreme, utilizând Utilitarul de licenţă.

.Următoarea fereastră de dialog afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi Terminarepentru a finaliza procesul.

Pasul 1
 

Licenţa a fost transferată pe laptop şi numărul de licenţe de pe server a fost redus.

Licenţa poate fi împrumutată pentru o perioadă de maximum 30 zile.


Transferul licenţei

Returnarea licenţei împrumutate, înainte de data expirării

Din meniul Windows, alegeţi: Programs > Graitec > Advance ... > Utilitar de Licenţă apoi şi parcurgeţi următoarele etape:

În fereastra de dialog afişată, selectaţi Returnează o licenţă împrumutată.

În următoarea fereastră de dialog, precizaţi datele necesare. Apăsaţi Următorul.

Apăsaţi Terminare pentru a finaliza procesul.

Pasul 1
 

Licenţa este din nou disponibilă pe server, iar programul poate fi folosit pe un alt calculator din cadrul reţelei companiei.


Comportamentul licenţei la modificarea configuraţiei hardware şi de sistem

În practică, modificări uzuale, cum sunt înlocuirea unei componente hardware a calculatorului sau modificarea configuraţiei sistemului, pot afecta licenţa. În funcţie de situaţie, licenţa trebuie reparată sau reactivată.

Atenţie! Pentru a evita pierderea licenţei, înainte de a înlocui o componentă hardware sau înainte de a modifica configuraţia sistemului, se recomandă să returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC.

Repararea licenţei

În practică, în unele cazuri, după schimbarea unei componente hardware sau după o modificare a sistemului, programul GRAITEC nu mai poate fi utilizat.

 • Modificarea unei componente hardware (de exemplu, înlocuirea plăcii de bază, a plăcii de reţea etc. dar nu şi a hard diskului).
 • Restaurarea sistemului de operare pentru corectarea unor probleme sau roll back (revenirea la setările anterioare).
 • Corectarea datei sistemului după ce a fost setată la o dată din viitor.

Pentru a utiliza din nou programul, reparaţi licenţa utilizând Utilitarul de licenţă. 
În cazul în care calculatorul nu este conectat la Internet, puteţi actualiza licenţa offline, prin e-mail.

Actualizarea licenţei online

1. În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Repară licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Următorul

2. Apăsaţi Finalizare pentru a finaliza procesul.

Actualizarea licenţei offline

Procesul constă în două etape:

 • Trimiterea informaţiilor necesare către Serverul de Activare GRAITEC.
 • Actualizarea licenţei utilizând fişierul .xml primit

Trimiterea informaţiilor necesare către Serverul de Activare GRAITEC

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Repară licenţa pentru aplicaţie şi apăsaţi Înainte.

În următoarea fereastră a Utilitarului de licenţă, selectaţi Doresc autorizare offline şi apăsaţi Înainte.

Citiţi mesajul din următoarea fereastră de dialog şi apăsaţi Următorul.

Salvaţi pe disc fişierul .xml ce conţine informaţiile necesare pentru a repararea licenţei. Automat, este pregătit un e-mail având ataşat fişierul .xml salvat la pasul anterior. Trimiteţi cererea de licenţă la adresa license.activation@graitec.com
Dacă datele din fişierul .xml sunt corecte, veţi primi un mesaj ce conţine fişierul .xmlnecesar pentru activarea licenţei.

Pasul 1
 

Actualizarea licenţei utilizând fişierul .xml primit

După ce aţi primit licenţa reparată, lansaţi Utilitarul de licenţă şi efectuaţi următorii paşi:

În fereastra de dialog a Utilitarului de licenţă, selectaţi Am un fişier xml de la GRAITEC şi vreau să-mi actualizez licenţa offline. Pentru a specifica fişierul .xml, introduceţi calea sau apăsaţi butonul  selectaţi apoi fişierul din folderul în care a fost salvat şi apăsaţiUrmătorul.

Apăsaţi Terminare pentru a finaliza procesul.

Pasul 1
 
Reactivarea licenţei

După următoarele operaţii, poate fi necesar să reactivaţi licenţa.

 • Formatarea hard diskului
 • Defectarea hard diskului
 • Reinstalarea sistemului de operare

Pentru a reactiva licenţa, citiţi capitolul Activarea licenţei.

Notă: Dacă doriţi să înlocuiţi hard diskul, returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC (vezi Returnarea licenţei către Serverul de Activare GRAITEC). În caz contrar, noul hard disk vă va impiedica să utilizaţi licenţa şi va trebui să recuperaţi vechiul hard disk.


Comportamentul licenţei individuale la formatarea calculatorului

În cazul în care calculatorul pe care este instalat Advance trebuie formatat, nu aveţi nevoie de o nouă licenţă. Licenţa depinde de numărul unic de identificare al calculatorului (UMN), care nu se schimbă după formatare. După reinstalarea Windows, este suficient să activaţi din nou licenţa pe baza numărului de serie şi a codului de activare, utilizând unul din instrumentele de gestionare a licenţei. 

Totuşi, înainte de a formata hard diskul, este de preferat să returnaţi licenţa către Serverul de Activare GRAITEC.


Comportamentul licenţei în reţea la formatarea calculatorului

În cazul în care calculatorul pe care este instalată licenţa în reţea (serverul) necesită formatare sau modificare a configuraţiei hardware, licenţa trebuie returnată către Serverul de Activare GRAITEC. Altfel, nu veţi mai putea activa licenţa. 


Graitec Group 2021 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.