GRAITEC Logo                                      GRAITEC Advance Design Logo

ȘtiriIunie 2021

Graitec lansează versiunea Advance Design 2022

GRAITEC, dezvoltator internațional de aplicații integrate BIM/CAD   anunță lansarea celei mai noi versiuni Advance Design 2022.  

Ținând cont de cerițele din ce în ce mai numeroase venite din partea comunității în creștere de utilizatori de produse GRAITEC, am dezvoltat noi funcționalități interesante ce duc la îmbunătățirea calității proiectelor structurale.

GRAITEC Advance Design Versiunea 2022

Advance Design 2022, program de analiză structurală de referință, este acum îmbunătățit cu numeroase noi funcționalități cu beneficii majore pentru utilizatorul final, printe care amintim:

 

 

Vă invităm să vă aruncați o scurtă privire asupra noilor funcționalități și îmbunătățiri din Advance Design 2022!

GENERAREA DE ÎNCĂRCĂRI DIN ACȚIUNEA PODURILOR RULANTE

În noua versiune 2022 Advance Design, a fost implementat un nou generator de încărcări din acțiunea podurilor rulante. Acesta se folosește pentru a genera încărcări din unul sau mai multe poduri rulante ca set special de cazuri de încărcări cu poziții succesive ale vehiculului. Aceste încărcări sunt definite de-a lungul căii de rulare, iar valorile pot fi definite manual prin introducerea sarcinilor pe scripete sau pot fi generate automat, în conformitate cu o specificație sau normă (inlcusiv conform EN 1991-3 și ASCE). Se pot defini și analiza mai multe poduri rulante care operează simultan, pe aceeași cale de rulare sau pe căi diferite de rulare.

GRAITEC Advance Design 2022 - încărcări din acțiunea podurilor rulante
GRAITEC Advance Design 2022 - încărcări din acțiunea podurilor rulante

Împreună cu generarea cazului de încărcări sunt generate și seturi de înfășurători curpinzând toate pozițiile. Combinațiile finale de încărcări sunt definite cu ajutorul cazurilor tipice de încărcări (permanente, utile, vânt...) și înfășurători.

Calculul static și rezultatele pentru cazurile de combinații nu diferă față de alte tipuri de încărcări, iar utilizatorul poate verifica rezultatele pentru fiecare poziție a podului rulant, la fel și înfășurătorile de forțe. Noul tip de rezultat grafic este specific podului rulant – diagrama liniei de influență. Această diagramă arată grafic valoarea rezultatului într-un un anumit punct pentru toate pozițiile succesive ale podului rulant. Diagrama poate fi afișată din ribbon-ul post-procesare.

ÎMBUNĂTĂȚIRI PENTRU METODA PUSHOVER

Analiza Pushover, disponibilă în Advance Design începând cu versiunea 2021, permite calculul punctului de performanță. Punctul de performanță este punctul de echilibru dintre capacitatea structurală, reprezentată de curba pushover și solicitarea seismică, reprezentată de spectrul de răspuns pentru acelerații ce descrie mișcările solului (curba de solicitare). Advance Design 2022 transformă spectrul seismic într-un spectru ADRS (Acceleration Displacement Response Spectra) în conformitate cu EC8 sau ATC40 și îl suprapune peste acesta curba de capacitate pentru a obține punctul de performanță. Aceste două curbe sunt exprimate în formularul ADRS și suprapuse pentru a vedea grafic punctul de performanță. Diagrama corespunzătoare este disponibilă din curbele rezultatelor pushover.

GRAITEC Advance Design 2022 -  ÎMBUNĂTĂȚIRI PENTRU METODA PUSHOVER

LEGĂTURĂ DE TIP NOD

Începând cu Advance Design 2022, un nou tip de legătură este disponibilă: legătura de tip nod. Este definită la punctul de intersecție al elementelor liniare și permite definirea de relații între grade de libertate selectate pe elemente liniare în punctul respectiv. Acest tip de legături are numeroase aplicabilități, dar se dovedește a fi foarte utilă în cazul modelării îmbinărilor de tip foarfecă între două elemente liniare sau a îmbinărilor articulate între o pană continuă și grinzile de cadru. În proprietățile noului tip de legătură puteți specifica parametrii, începând cu sistemul de coordonate (global sau local) utilizat pentru definiție. Pentru sistemul de coordonate local este luat în considerare sistemul local al elementului principal. Apoi putem selecta pentru fiecare grad de libertate metoda de îmbinare dintre elemente într-un anumit punct: rigidă, elestică sau liberă.

GRAITEC Advance Design 2022 -  legătura de tip nod

CALCUL PROFILE LAMINATE LA RECE

Advance Design 2022 realizează calculul elementelor laminate la rece, conform EN1993-1-3 și EN1993-1-5. Profilele metalice laminate la rece sunt realizate prin îndoirea sau presarea foilor subțiri de tablă și prelucrarea acestora ca elemente portante principale sau secundare. Există multe întrebuințări  pentru profile laminate la rece, cum ar fi:  pentru grinda de streașină, pentru profilele de perete, pentru grinzile secundare, pentru grinzile de cadru sau pentru panele de acoperiș.

GRAITEC Advance Design 2022 - CALCUL PROFILE LAMINATE LA RECE
GRAITEC Advance Design 2022 - CALCUL PROFILE LAMINATE LA RECE

Rezultatele sunt disponibile grafic sau ca fișe per element și includ calculul secțiunii eficace, imperfecțiuni locale, flambaj prin distorsiune (art. 5.5 din EN1993-1-3), efecte de torsiune datorate încărcării excentrice (art. 6.1.6 din EN1993-1-3), efecte de încovoiere (utilizând obiecte 7GDL), verificări (art. 7.1 din EN1993-1-3), etc.

NOUL MODUL PENTRU PLĂCILE DIN BETON ARMAT

Cu acest nou modul se poate genera armătura teoretică utilizând metoda fâșiilor, se poate genera armătura reală în baza armăturii teoretice, precum și documentația aferentă.

Atunci când utilizatorul deschide modulul, geometria plăcii și sistemul de susținere format din grinzi, stâlpi și pereți sunt preluate din modelul 3D. Totuși, având în vedere că modelul analitic pentru calculele cu elemente finite poate fi ușor diferit de geometria reală, modulul RC Slab oferă mai multe opțiuni pentru a ajusta modelul importat, inclusiv conturul exterior al plăcii.

GRAITEC Advance Design 2022 - MODUL PENTRU PLĂCILE DIN BETON ARMAT
GRAITEC Advance Design 2022 - MODUL PENTRU PLĂCILE DIN BETON ARMAT

Utilizatorul poate aplica metoda fâșiilor pentru a stabili armătura teoretică în baza reacțiunilor interioare. Aceasta este o metodă în mai multe etape, unde primul pas constă în împărțirea teoretică a unei plăci într-un număr de fâșii. Apoi, pentru fiecare în parte, reacțiunile interioare care se produc în zona lor sunt integrate, având ca rezultat diagrame de reacțiuni de-a lungul axei fâșiei. În baza acestor informații se obține armătura teoretică pentru fiecare fâșie, iar în final, armătura reală.

După stabilirea armăturii reale, utilizatorul poate genera documentația, inclusiv planșe. În mod implicit, planșele sunt generate cu vedere de deasupra pentru armătura superioară și cea inferioară, dar este posibilă și generarea unei proiecții cu ambele suprafețe ale armăturii în același timp. De asemenea, utilizatorul poate modifica și alți parametrii cum ar fi numărul de bare de armătură vizibile, tipurile de descriere, scala etc.

GRAITEC Advance Design 2022 - MODUL PENTRU PLĂCILE DIN BETON ARMAT

CALCUL ÎMBUNĂTĂȚIT ÎN MODULELE DE BETON ARMAT

Noi metode pentru determinarea distribuției barelor pentru armătura longitudinală au fost adăugate la modulele pentru grinzi și stâlpi.

În ambele cazuri, metodele precedente se bazau pe un număr sau spațiere pre-definite, în timp ce noile metode permit selectarea automată a numărului de bare de armătură începând de la ce mai mic număr de bare și mărind diametrul pas cu pas. Printr-o comparație succintă a celor două metode disponibile acum, puteți decide dacă pentru aceeași arie de armătură teoretică necesară se doresc mai puține bare cu diametru mai mare sau mai multe bare cu diametru mai mic.

GRAITEC Advance Design 2022 -CALCUL MODULE DE BETON ARMAT
GRAITEC Advance Design 2022 -CALCUL MODULE DE BETON ARMAT

O nouă metodă pentru capacitatea portantă a solului denumită Metoda de înlocuire a fundației a fost adăugată la analiza fundațiilor pe sol multi-strat. Conceptul din spatele acestei metode este de a verifica capacitatea portantă a fiecărui start de sol separat – pornind de la nivelul fundației, apoi pentru următorul strat, verificarea se efectuează până la nivelul superior. Pentru aceasta, se presupune că există o fundație fictivă pe nivelul superior al stratului cu o lățime mai mare și forțe care rezultă în distribuții ale eforturilor și capacitate portantă diferite. Metoda este deosebit de utilă atunci când unele din straturile inferioare sunt mai slabe decât straturile superioare.

CAPACITATE SPORITĂ DE GENERARE A ARMĂTURII 3D

Această nouă versiune aduce numeroase îmbunătățiri pentru generarea și editarea armăturii 3D în modulele de beton armat. Una dintre acestea este partea referitoare la editarea armăturii transversale la stâlpi, complet modificată. Grație posibilităților de editare în tabel, de asociere a pachetelor de armătură, precum și datorită selectării facile a tipului de distribuție, editarea sau generarea armăturii transversale este rapidă și intuitivă.

Un alt exemplu de îmbunătățire este configurarea și definirea cu ușurință de multiple legături pentru grinzi. Acum, selectarea configurațiilor pentru mai multe legături este rapidă și intuitivă grație listelor grafice speciale care arată dispunerile disponibile de bare pentru un anumit număr de bare longitudinale.

GRAITEC Advance Design 2022 - CAPACITATE SPORITĂ DE GENERARE A ARMĂTURII 3D

ANALIZĂ MAI RAPIDĂ A ÎMBINĂRILOR METALICE

Începând cu versiunea 2022, toate îmbinările disponibile în modulul Steel Connection pot fi calculate fie utilizând toate combinațiile, fie utilizând înfășurători de combinații determinate automat. În acest caz, îmbinarea este analizată doar pentru combinații care satisfac un număr de criterii pentru înfășurători, astfel încât toate combinațiile care oferă forțele minime/maxime pentru verificări individuale sunt selectate. Drept urmare, timpul de calcul pentru mai multe combinații se reduce semnificativ.

GRAITEC Advance Design 2022 - ANALIZĂ MAI RAPIDĂ A ÎMBINĂRILOR METALICE

NOU MECANISM DE SINCRONIZARE

Fereastra de dialog folosită pentru sincronizarea datelor folosind formatul Graitec GTCX a fost modificată în totalitate. Acest lucru face ca procesul de sincronizare a modelelor să fie mult mai ușor și rapid. Grație noilor opțiuni, utilizatorul are mai mult control asupra datelor sincronizate. Printre multiplele îmbunătățiri și funcționalități, amintim posibilitatea de a filtra datele cu ușurință, configurarea rapidă a tabelelor, prezentarea mai clară a statusului și modificărilor, precum și o structură arborescentă a datelor. În plus, există posibilitatea de a selecta gama de rezultate pentru import în Autodesk Revit.

GRAITEC Advance Design 2022 - MECANISM DE SINCRONIZARE

DIVERSE ÎMBUNĂTĂȚIRI

Versiunea Advance Design 2022 conține numeroase îmbunătățiri ca răspuns la feedback-ul primit de la mii de utilizatori din întreaga lume. Mai jos câteva informații privind noile funcționalități implementate în această versiune.

Opțiuni noi pentru a modifica rapid setările pentru diagrame: pentru a ușura utilizarea zilnică cu privire la vizualizarea rezultatelor calcului cu elemente finite și pentru a avea acces rapid la comenzi utilizate frecvent, au fost introduse două iconițe noi în ribbon-ul Rezultate pentru a gestiona selecția cazurilor de încărcare și definirea înfășurătorilor.

 

 

GRAITEC Advance Design 2022 - setări pentru diagrame
GRAITEC Advance Design 2022 - Posibilitatea de a salva scala de culori a rezultatelor

Posibilitatea de a salva scala de culori a rezultatelor: pentru a utiliza cu ușurință propria scală de culori pentru rezultate, Advance Design 2022 oferă posibilitatea de a salva definiția setărilor curente pentru aceasta. Definițiile de culori salvate pot fi partajate în proiecte diferite.

Deasemenea, utilizatorul are acum posibilitatea de a suplimenta numărul de zone de culori până la o limită de 50, comparativ cu 16 (în versiunea precedentă).

Eforturi pentru reazeme disponibile din ribbon: din lista rezultatelor analizei FEM disponibile pentru reazeme în ribbon-ul Rezultate, utilizatorul poate selecte acum și eforturi. Această modificare face posibilă afișarea rezultatelor pentru eforturi pe reazeme liniare și suprafața acestora.

GRAITEC Advance Design 2022 - Eforturi pentru reazeme disponibile din ribbon
GRAITEC Advance Design 2022 - Niveluri de solicitare suplimentare pentru rezistență

Niveluri de solicitare suplimentare pentru rezistență: În Advance Design 2022 se continuă procesul de prezentare a mai multor detalii cu privire la rezultatele analizei profilului metalic. Astfel, mai multe rezultate suplimentare sunt disponibile în lista rezultatelor grafice pentru analiza de rezistență provenite din verificările pentru seturi combinate de eforturi.

Generare automată a îmbinărilor pe selecție: acum, când definim îmbinări generice pe o selecție, aceastea sunt generate separat pe fiecare nod/intersecție a elementelor liniare selectate. Se aplică și pentru o selecție de reazeme punctuale, întrucât îmbinările generice pot fi generate și între reazeme punctuale și elemente liniare. Această îmbunătățire sporește în mod semnificativ viteza de definire a îmbinărilor generice în structură.

GRAITEC Advance Design 2022 - Generare automată a îmbinărilor pe selecție
GRAITEC Advance Design 2022 - Modelarea de îmbinări cu placă de forfecare

Modelarea de îmbinări cu placă de forfecare: Advance Design 2022 permite definirea de îmbinări cu placă de forfecare. Îmbinările sunt create cu ajutorul noilor comenzi din panoul Îmbinări, ribbon-ul Obiecte:

  •   Grindă pe inimă grindă
  •   Două grinzi pe inimă grindă
  •   Grindă pe talpă stâlp
  •   Grindă pe inimă stâlp
  •   Două grinzi pe inimă stâlp

Transfer superelement în modulul de beton armat pentru grinzi: începând cu Advance Design 2022 se poate transfera o grindă din beton armat cu mai multe deschideri în modulul dedicat pentru grinzi. Pentru acesta, este nevoie doar să creați un super-element cu aceste deschideri. Această soluție are numeroase avantaje, inclusiv modelarea mai ușoară și posibilitatea de a trata grinda ca fiind continuă, cu parametrii diferți pentru deschideri individuale (de exemplu înălțime secțiune).

: începând cu Advance Design 2022 se poate transfera o grindă din beton armat cu mai multe deschideri în modulul dedicat pentru grinzi. Pentru acesta, este nevoie doar să creați un super-element cu aceste deschideri. Această soluție are numeroase avantaje, inclusiv modelarea mai ușoară și posibilitatea de a trata grinda ca fiind continuă, cu parametrii diferți pentru deschideri individuale (de exemplu înălțime secțiune).

GRAITEC Advance Design 2022 - Transfer superelement în modulul de beton armat pentru grinzi
GRAITEC Advance Design 2022 - Transfer superelement în modulul de beton armat pentru grinzi
GRAITEC Advance Design 2022 - Extrase pentru materiale de armătură

Extrase pentru materiale de armătură: în modulul pentru pereți din beton armat precum și în noul modul pentrul plăci din beton armat, este acum posibil să generați extrase pentru materialele de armătură. Acest extras conține informații cu privire la plase și tăierea plaselor de armătură și pot fi adăugate pe desen separat sau împreună cu extrasul de armătură pentru bare.