fbpx
 
GRAITEC Advance Design

Software BIM pentru calcul structural cu element finit

Link

GENERATOR
CLIMATIC

Link

MOTOR DE
DISCRETIZARE

Link

ANALIZĂ
FEM

Link

CONECTIVITATE
BIM

Pe parcursul acestei prezentări ne propunem să facem o scurtă incursiune asupra principalelor funcţionalităţi ale programului de calcul cu element finit, Advance Design.

Conceput special pentru inginerii constructori, ADVANCE Design oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor conform celor mai noi prevederi ale codurilor europene de proiectare (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 şi EC8). Având la dispoziţie o gamă vastă de instrumente de modelare, discretizare, calcul cu elemente finite, dimensionare şi optimizare structurală, Advance Design este un program performant şi totodată uşor de utilizat.

Acesta este un exemplu practic pentru calculul, dimensionarea şi optimizarea unei structuri de tip HALĂ. Am optat pentru acest tip de structură pentru a putea evidenţia pe parcursul scurtei noastre prezentări principalele funcţionalităţi, dar şi avantajele utilizării programului Advance Design:

 • Modelare rapidă
 • Interfaţă intuitivă
 • Generarea automată a combinaţiilor de încărcări conform normativului românesc
 • Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă
 • Note complete de calcul
 • Integrare CAD / Calcul
 • Sincronizarea modelului structural
 • Proiectare conform normativelor româneşti şi europene
Regăsiţi descrierea principalelor componente ale interfeţei utilizator. Printr-un clic pe această imagine veţi deschide o nouă fereastră care conţine ecranul principal al Advance Design. Plasaţi cursorul deasupra zonelor marcate cu chenar roşu pentru a afişa o descriere a funcţiei respective.
GRAITEC Advance Design

Video

Structural BIM process: GRAITEC software interoperability and integration

GRAITEC Advance Design | Structural BIM process: GRAITEC software interoperability and integration

Toate programele Graitec pot comunica acum cu uşurinţă prin intermediul noului format BIM, care permite transferul modelelor între aplicaţii, precum şi sincronizarea modelelor, fără a pierde informaţii şi fără a fi necesară reintroducerea datelor.

GRAITEC Advance Design | Structural BIM process: GRAITEC software interoperability and integration

Modelare rapidă

Advance Design permite crearea rapidă a tuturor tipurilor de elemente necesare pentru realizarea unui model structural: elemente structurale, reazeme, încarcări...toate acestea fiind uşor de parametrizat şi de adaptat: excentricităţi numerice, cabluri pretensionate, secţiuni variabile...

 • Noţiunea de nivel: permite crearea unui stâlp printr-un clic, a unui perete prin 2 clic-uri
 • Template-uri parametrizabile pentru proprietăţile elementelor liniare sau plane
 • Punctele de prindere ale elementelor permit realizarea acţiunilor de: alungire, ajustare, copiere, deplasare...
 • Ferestre de vizualizare multiple care permit lucrul simultan din mai multe unghiuri şi moduri de vizualizare
 • Linie de comandă şi posibilitatea de înregistrare sau redare a unui script de comenzi
 • Afişare în mod "liniar", "feţe opace" sau "redare realistă" 
 • Definirea elementelor într-un plan de lucru 2D sau într-un plan de lucru definit de către utilizator (Cartezian sau polar)
 • Bara de instrumente BIM Center permite accesul rapid la toate funcţiile de import / export / sincronizare prin intermediul unor formate precum: GTC (fişie standard GRAITEC), IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DXF...
GRAITEC Advance Design | Modelare rapidă

Generatorul climatic şi cel pentru analiza seismică crează încărcările în mod automat

 • Generator climatic 2D & 3D pentru determinarea autoamta a incarcarilor climatice din vânt și zăpadă
 • Instrumente de control și corecție a modelului geometric ( control conectivitate, noduri magnetice, auto-tăiere și auto-relimitare proiecție într-un plan...).
 • Crearea rapidă a spectrelor de răspuns
 • Definirea analizei dinamice temporale

Norme de proiectare internaţionale

ADVANCE Design integrează ultimele prevederi ale Eurocodurilor (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 și EC8), incluzand mai multe anexe nationale, dar si prevederile normelor de proiectare americane și canadiene (pentru proiectare elementelor din beton armat sau a structurilor metalice):

 • Generarea automată a spectrelor de răspuns, conform EC8.
 • Încărcări din vânt şi acumulări de zapadă în cazul acoperişurilor drepte, cu una sau mai multe pante, cu mai multe deschideri, acumulari din zapadă, structuri cu deschideri predominante, copertine
 • Gestionarea facilă a cazurilor şi a combinaţiilor de încărcări.
 • Verificarea la foc a elementelor din beton armat, metal și lemn
 • Verificarea îmbinărilor în concordaţă cu EC3 şi norma americană (AISC).
 • Dimensionarea şi verificarea elementelor din beton armat şi metal, în conformitate cu normele americane* (ACI 318-08 şi AISC).
 • Verificarea la străpungere (EC2)
 • Verificarea nodurilor cadrelor din beton armat (Capacity Design – EC8 și EC2)

 

În versiunea ADVANCE Design 2014 au fost implementate si ale prevederi ale normativelor de proiectare:

 • Calculul ariei reale (armături longitudinale și transversale) pentru stalpii din beton armat
 • Generator climatic 2D in conformitate cu EC 1 sau CR1-1-3/2012și CR1-1-4/2012
 • Importul și exportul reacțiunilor din reazeme
 • Calculul automat al rigidății reazemelor în funcție de stratificația terenului de fundare

Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă

 • Numeroase tipuri de elemente liniare: cabluri pretensionate, tiranţi, bare comprimate...
 • Motor de discretizare avansat: discretizare de tip "grilă" sau "Delaunay", elemente finite cu 3, 4, 6 sau 9 noduri, discretizare progresivă, instrumente de rafinare a discretizării, parametri de discretizare globală...
 • Analiză statică, dinamică, neliniară, deplasări mari, flambaj generalizat...
 • Capacitate extinsă de calcul datorită unei mai bune gestionări a memoriei
 • Condiţii limită pentru elemente plane (pereţi, plăci) – cu posibilitatea de a defini aceste condiţii total sau parţial
 • Un nou motor de calcul cu element finit multi core
 • Prelungirea automată a riglelor de cuplare în pereți pentru realizarea unei legături rigide
 • Motor de calcul şi discretizare ce rulează în sistem 64 biţi

 

 

 

 

GRAITEC Advance Design | Discretizare şi calcul cu elemente finite de înaltă performanţă

Exploatarea rezultatelor

GRAITEC Advance Design | Exploatarea rezultatelor
 • Exploatare şi actualizare automată pentru toate tipurile de rezultate (elemente finite, beton armat, construcţii metalice) în cadrul unui mediu de lucru integrat
 • Mai multe metode de exploatare: rezultate grafice, curbe de rezultate, diagrame de tensiuni, note de calcul...
 • Înregistrarea în format video a unor animaţii ale modelului descriptiv sau ale modelului calculat
 • Note de calcul cu numeroase opţiuni de configurare şi personalizare: stiluri, tabele şi vederi grafice, copertă, texte introduse de către utilizator, legături cu alte documente...
 • Netezirea automată a valorilor extreme ale grinzilor şi punctelor de susţinere
 • Torsori calculaţi automat pe reazemele liniare
 • Verificare automată a deplasărilor relative de nivel
 • Opţiuni pentru rezultate la faţa elementului… folosite mai ales în cazul cladirilor industriale din beton, metal şi lemn
 • Vizualizarea 3D a tensiunilor pe secţiuni
 • Posibilitatea de interpretare a rezultatelor într-un caroiaj de axe, indiferent de reteaua de discretizare a elementelor plane

Calculul elementelor din beton armat

 • Verificarea și dimensionarea elementelor din beton armat conform Eurocodului 2 + Anexe Naționale
 • Calculul ariilor și a procentelor de armătură teoretică pentru elementele liniare şi elementele plane
 • Determinarea automata a soluțiilor reale de armătura pentru grinzi și stâlpi
 • Vizualizarea 3D a carcaselor de armătura
 • Schite de armare si extrase de bare de armătură
 • Calculul ariilor de armare pentru placi utilizând metoda Baumann
 • Calculul deschiderii fisurilor şi determinarea tensiunilor în beton şi în armătură, în funcţie de armătura reală din grinzi sau stâlpi
 • Verificarea automată a deschiderii fisurilor pentru elementele plane prin considerarea barelor sau plaselor de armătură
 • Verificarea secțiunii stâlpilor cu ajutorul curbelor de interacțiune 3D
 • Calculul automat al coeficientului de inerţie fisurată
 • Determinarea săgeților prin considerarea solutiilor reale de armătură
 • Verificarea la străpungere a plăcilor din beton armat
 • Note de calcul detaliate ce includ relații de calcul și valori intermediare
 • Rapoarte cu privire la verificarea la străpungere a elementelor plane
 • Note de calcul complete pentru verificarea capacității de proiectare – Capacity Design
GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din beton armat

Calculul şi optimizarea elementelor din metal

 • Modul nou pentru calculul şi verificarea îmbinărilor conform Eurocode 3 şi anexelor americane
 • Noţiunea de "rol" permite gruparea elementelor în funcţie de proprietăţile acestora de expertiză specializată: ipoteze de flambaj, menţineri la flambaj lateral, verificarea săgeţilor...
 • Optimizarea profilelor pe baza unui catalog predefinit cu posibilitatea de a activa un ciclu automat de calcul: calcule cu elemente finite şi optimizări succesive
 • Fişa de verificare a unui profil
 • Inserarea rezultatelor pentru metal în nota globală de calcul
GRAITEC Advance Design | Calculul şi optimizarea elementelor din metal

Calculul îmbinărilor

GRAITEC Advance Design | Calculul îmbinărilor

Advance Design Steel Connections permite verificarea rapidă a îmbinărilor, într-un mod interactiv, conform prevederilor EC3 sau a normativelor de proiectare americane:

 • Îmbinările sunt create direct în model, iar parametrii pot fi modificaţi în fereastra de proprietăţi.
 • Posibilitatea de verificare a unor îmbinări specifice:

- Placă de bază
- Îmbinare cu eclise şi şuruburi
- Îmbinare la coamă, cu vută
- Îmbinare de cadru, cu vută
- Îmbinări pentru ţevi
- Prinderi cu corniere
- Prinderi cu gusee

 • Note de calcul detaliate, diagrama moment-rotaţie a îmbinării.
 • Posibilitatea de detectare a coliziunilor dintre elementele componenete ale îmbinării

Alte produse care v-ar putea interesa

PowerPack for Revit®

PowerPack for Revit®

Productivity add-on for Revit® bursting with tools for Architectural, Structural and MEP Designers

Autodesk® Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

BIM software for structural steel engineering, detailing and fabrication

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Productivity add-on for Advance Steel - practical tools for everyday needs

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Collection of advanced apps for automating structural design-to-detail BIM workflows

GRAITEC Youtube playlist  Advance Design - Prezentări video

Dacă aveți idei de instrumente ce v-ar putea ajuta să vă desfășurați mai ușor activitatea, împărtășiți-le cu noi!

Advance Design - Feedback

 

Contactați-ne