Pachete Advance Design

 
Funcţionalităţi disponibileStandardPremiumPremium + Advance BIM Designers Bundle

ELEMENTE DE MODELARE

Structuri 2D şi 3D
Elemente liniare: grindă; grindă scurtă; cablu; tirant; bară comprimată; bară
Elemente plane: diafragmă; placă; membrană; stare plană
Reazeme punctuale, liniare, de suprafaţă de tip rigid; elastic; întindere-compresiune
Încărcări: punctuale; liniare; de suprafaţă; mase concentrate; încărcări datorate presiunii lichidelor; cedări de reazeme
Elemente de tip panou pentru descărcarea încărcărilor
Biblioteci cu elemente predefinite: cadre; ferme; arce; cupole
Familii de încărcări: Greutate Proprie; Utilă; Zăpadă; Vânt; Seism; Variaţie de Temperatură; încărcări Accidentale
Legătură rigidă între grade libertate (Master - slave)
Definirea rapidă a vutelor pentru elemente liniare
Conexiuni semi-rigide între elementele liniare cu comportament non-liniar declarat de utilizator
Relaxări pentru muchiile elementelor plane
Secţiuni compuse.

CATALOAGE DE SECŢIUNI

Secţiuni parametrizabile: beton , lemn, metal
Secţiuni catalog: European Profiles; Otua Profiles, UK Profiles
Modul " Calcul de secţiuni" pentru calculul parametrilor geometrici, inclusiv proprietăţile torsionale (lw) şi arii pentru forţe tăietoare.
Secţiuni Autodesk Advance Steel (disponibile şi pentru modulul "Steel Design" - calculul şi verificarea elementelor de metal)

CATALOAGE DE MATERIALE

Beton (EN-206; NFB; STAS 10107/0-90; ACI318M-08, ACI318-08; CSA A23.3-04; NTC2008)
Metal (EN 10025-2 – 6; EN 10210 -1; EN 10219-1, ASTM; CSA G40.21)
Lemn (EN14374/14279; EN338; NP005)

MOTOARE DE DISCRETIZARE

Discretizare automată: Delaunay şi Grilă
Rafinare reţea elemente finite: progresivă, locală, parametrizabilă
Discretizare de-a lungul liniilor geometrice
Elemente finite plane de tip T6-Q9

TIPURI DE ANALIZĂ

Analiză statică
Analiză modală
Analiză seismică (Eurocodul 8; P100/2013; PS 92/2010; NTC2008; RPS2011; RPA99-2003; P100-1/2006)
Analiză statică neliniară de ordin II
Analiză Flambaj Generalizat
Analiză Dinamică Temporală
Calculul cu elemente finite se poate realiza în mai multe etape
Motor de calcul cu element finit - MultiCore and MultiThread

GENERATOARE CLIMATICE

Zăpadă şi Vânt – EN1991-1-3 and 1-4 (Anexele naţionale ale: Franţei, Germaniei, Angliei, Cehiei şi României), NV2009, CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012, NTC2008

GENERATOR AUTOMAT DE COMBINAŢII DE ÎNCĂRCĂRI

Combinaţii parametrice (se pot folosi modelele utilizatorilor)
EN1990 (Anexele naţionale ale: Franţei, Germaniei, Angliei, Cehiei)
CR 0-2012
BAEL91
CM66
NTC2008
ACI / AISC
CAN / CSA
Newmark
Generator de combinaţii conform EC0 cu gestionarea completă a concomitenţei cazurilor de încărcare

CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT

Arie teoretică de armătură pentru elemente liniare si elemente plane; armătură longitudinală; armătură transversală şi arie minimă de armatură
Determinarea ariei de armătură reală conform EC2
Verificarea secțiunii stâlpilor cu ajutorul curbelor de interacțiune
Determinarea deschiderii fisurilor pentru elementele lineare sau plane
Verificarea la străpungere a elementelor plane conform EC2
Proiectarea capacității de rezistență pentru grinzi și stâlpi – "Capacity Design" – conform EC2, EC8 sau P100-2006
Normative implementate: EN1992-1-1 (Anexele naţionale ale: Franţei, Germaniei, Angliei, Cehiei şi României), STAS 10107; BAEL91; ACI; CAN/CSA; NTC2008
Calcul arie teoretice în elemente supuse la torsiune
Calculul săgeților reale pentru elementele liniare și plane
Verificare la foc pentru elementele din beton armat conform EN 1992-1-2 / Section 5

CALCULUL ŞI VERIFICAREA ELEMENTELOR DIN METAL

Calcul lungimi de flambaj, flambaj lateral; săgeţi
Verificări de rezistenţă, stabilitate, săgeţi
Optimizare profile metalice
Verificarea îmbinărilor (modul Advance Design Steel Connections / ADSC)
Normative implementate: EN1993-1-1 (Anexele naţionale ale: Franţei, Germaniei, Angliei, Cehiei şi României); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008
Verificare la foc pentru elementele din metal conform EN 1993-1-2

CALCULUL LEMN

Lungimi de flambaj, lungimi de flambaj lateral, calculul şi verificarea săgeţilor.
Rezistenţa şi stabilitatea elementelor de lemn.
Optimizarea secţiunilor.
Norme disponibile: EN1995-1-1 (Anexele naţionale ale: Franţei, Germaniei, Angliei, Cehiei şi României).
Verificarea la foc în conformitate cu EN1995-1-2 (§4.2.2 şi §4.2.3).

IMPORT ŞI EXPORT

Import: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF
Sincronizare BIM cu programele software GRAITEC și Revit

GENERATOR NOTE DE CALCUL

Note de calcul predefinite
Parametrizare note de calcul
Note de calcul definite de către utilizator
Inserare imagini
Actualizarea automată a notelor de calcul
Export note de calcul în fişiere de tip Word, Excel, PDF

POST-PROCESARE

Tehnologie avansată "Result Memory"
Template-uri de post-procesare reutilizabile în alte modele
Actualizarea automată a rapoartelor şi a vederilor salvate
Curbe de rezultate
Izoregiuni interactive
Analiză seismică cu rezultate pe moduri proprii
Analiză nonliniară cu rezultate pe etape
Analiză Time-History cu rezultate variabile în timp
Torsori pe pereți, grup de pereți sau pe etaje
Torsori pentru reazemele liniare
Netezirea valorilor extreme, în dreptul stâlpilor, pe elementele plane
Afișarea rezultatelor la fața elementelor (de ex. la fața stâlpului)

Descărcaţi lista de funcţionalităţi pentru pachetele Advance Design în format PDF.

Alte produse care v-ar putea interesa

PowerPack for Revit®

PowerPack for Revit®

Productivity add-on for Revit® bursting with tools for Architectural, Structural and MEP Designers

Autodesk® Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

BIM software for structural steel engineering, detailing and fabrication

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Productivity add-on for Advance Steel - practical tools for everyday needs

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Collection of advanced apps for automating structural design-to-detail BIM workflows

    Advance Design - Prezentări video

 

Dacă aveți idei de instrumente ce v-ar putea ajuta să vă desfășurați mai ușor activitatea, împărtășiți-le cu noi!

Advance Design - Feedback

 

Contactați-ne