fbpx
 
Partner logo
 

Calculul elementelor din metal

Funcţiile de analiză a elementelor din metal reprezintă rezultatul a peste 25 de ani de experienţă în analiza structurală.

 

Advance Design este soluţia optimă pentru modelarea, calculul şi optimizarea structurilor din metal, în cadrul unei singure interfeţe intuitive şi moderne.

 

Analiză şi optimizare conform Eurocode 3

Expertul elementelor din metal efectuează analiza şi optimizarea elementelor în conformitate cu CM66 (Franţa) şi Eurocodul 3 pentru următoarele anexe naţionale:

  • România
  • Franţa
  • Marea Britanie
  • Germania
  • Republica Cehă
  • General

 

Cataloage de materiale şi secţiuni

Advance Design oferă cataloage complete de materiale (de ex: EN 10025-2, EN 10210-1, EN 10219-1etc.) în conformitate cu capitolul 3 al EN 1993-1-1 şi posibilitatea utilizatorului de a adăuga materiale prin definirea proprietăţilor fizice ale acestora. 

Pentru secţiuni, sunt disponibile cataloagele European Profiles, Otua, UK Steel Sections, Profile Autodesk Advance Steel. De asemenea, există posibilitatea de a defini secţiuni compuse şi secţiuni de tip utilizator.

Cataloage de secţiuni

 

Modulul "Calculul secţiunii" înglobează funcţii avansate pentru editarea, calculul şi vizualizarea caracteristicilor geometrice ale secţiunilor de orice tip.

Acest modul poate efectua calculul secţiunii (inclusiv modulul de inerţie la torsiune şi ariile de forfecare reduse) atât pe baza formulelor analitice cât şi pe baza analizei cu elemente finite, în funcţie de complexitatea secţiunii.

 

 

Modulul Calculul secţiunii

Modelare avansată

Funcţiile de CAD asigură precizia şi uşurinţa modelării structurilor din metal. În plus, există posibilitatea de a crea cadre, ferme şi arce, utilizând funcţiile automate de definire a geometriilor din Advance Design. Generatorul de structuri asistă în procesul de definire a secţiunilor elementelor componente şi a originii, dimensiunilor şi materialului structurii.

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Cadru generat în mod automat

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Fermă generată în mod automat

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Arc generat în mod automat

Definire amănunţită a proprietăţilor elementelor din metal

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Lista de proprietăţi include toţi parametrii necesari expertizei elementelor din metal: săgeţi, flambaj, flambaj lateral cu răsucire etc. Se pot defini grinzi ajurate pentru a fi proiectate cu ajutorul modulului ACB+ (Arcelor Cellular Beams).

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Definire simplă a ipotezelor globale de calcul

Ipotezele de calcul referitoare la proprietăţile elementelor din metal se pot defini pentru fiecare element în parte sau pentru o selecţie de elemente, folosind fereastra de proprietăţi a elementelor respective. 

Pentru o definire mai rapidă şi precisă a proprietăţilor elementelor din metal referitoare la expertiza metalului, se pot defini roluri, ce reprezintă seturi de proprietăţi ce pot fi uşor aplicate pe o selecţie de elemente. În cadrul aceluiaşi proiect pot fi utilizate mai multe roluri pentru diferite elemente. Rolurile se pot salva ca fişiere XML şi pot fi importate în alte proiecte, pentru a economisi timpul dedicat definirii proprietăţilor elementelor. 

Definirea ipotezelor pentru calculul elementelor din metal
GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Definirea rolului elementelor

Ipotezele de calcul pot fi modificate oricând, în etapa de modelare sau în etapa de analiză. În cazul modificării ipotezelor în timpul etapei de analiză, este necesară relansarea calculului.

 

Verificare complexă a elementelor din metal

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Rezultatele stabilităţii pe elemente liniare (Nivelul de solicitare)

Expertul elementelor din metal efectuează verificarea acestora, calculul automat al lungimii de flambaj şi clasificarea automată a secţiunilor în conformitate cu Eurocodul 3. Calculul oferă acces la rezultate referitoare la coeficienţii de siguranţă, flambaj, rezistenţa secţiunilor, stabilitatea elementelor, verificarea la foc etc. şi propune soluţii pentru optimizarea secţiunilor.

Informaţii referitoare la fiecare etapă a procesului de calcul sunt afişate în consolă. În cazul detectării unor erori, mesajele corespunzătoare sunt afişate împreună cu ID-urile elementelor la care acestea fac referire. 
La finalizarea procesului de calcul, aveţi acces la rezultate avansate ale verificării şi la o gamă variată de instrumente pentru afişarea rezultatelor într-un mod relevant.

 

Verificare precisă şi rapidă a secţiunii sub efectul acţiunii focului

Advance Design poate realiza verificarea la foc a elementelor din metal în conformitate cu articolul §4.2 (metoda simplificată) din EN 1993-1-2, ca rezistenţă la foc (§4.2.3) şi temperatură critică (§4.2.4).
Eforturile rezultate din combinaţiile frecvente sunt comparate cu efortul maximum capabil pentru o anumită temperatură. Definirea condiţiilor verificării la foc este un proces rapid şi uşor. Este nevoie doar de:

  • Specificarea perioadei de expunere la foc:

  • Selectarea numărului de feţe expuse la foc

La finalizarea calculului, nivelul de solicitare rezultat din verificarea la foc este menţionat în fişa profilului.

 

 

Un consum optim al materialelor folosite în proiect

Procesul de optimizare oferă soluţii pentru un management eficient al materialelor folosite în proiect. 
Utilizatorul are control absolut asupra condiţiilor de optimizare. Se pot defini: metoda de optimizare, condiţiile referitoare la procesul de optimizare etc.

 

Stocul de profile permite configurarea unei liste de secţiuni din care expertul poate recomanda soluţia optimă.

Expertul de analiză a elementelor din metal compară nivelul de solicitare al elementelor şi recomandă cea mai bună soluţie, adecvată condiţiilor definite.

Pentru o uşoară identificare a elementelor cu un nivel de solicitare mai mare sau mai mic decât cel specificat, acestea sunt afişate în mod evidenţiat.

Soluţii recomandate pentru optimizarea elementelor din metal

 

Note de calcul amănunţite

Fişele de profil permit vizualizarea, într-o singură fereastră, a tuturor rezultatelor pentru fiecare element în parte: rezistenţă, stabilitate, săgeţi, rezistenţă la foc, proprietăţi secţiune în conformitate cu Eurocodul 3. 

Se poate genera o notă de calcul cu aceste rezultate, pornind de la fişa profilului.

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal
GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal

Fişa profilului poate fi generată şi din notele de calcul, caz în care rezultatele sunt complete/detaliate, menţionându-se şi articolele corespunzătoare din normativ. 

Nota de calcul referitoare la verificarea elementelor din metal oferă un diagnostic complet al modelului sub formă de tabele cu rezultate, exploatare grafică, text etc. Notele de calcul pot fi configurate în funcţie de cerinţe. Se pot defini structura şi aspectul raportului, stilurile de afişare şi conţinutul tabelelor etc.

Actualizare automată a notelor de calcul

Din moment ce aspectul notei de calcul şi tipul de informaţii pe care aceasta trebuie să le conţină au fost definite, nu mai este necesară redefinirea lor în cazul în care modelul este modificat. Conţinutul notei de calcul, inclusiv vederile de post-procesare pot fi actualizate în mod automat (dacă este specificat) la fiecare lansare a calculului, în timp ce setările definite anterior sunt păstrate.

Activarea opţiunii de actualizare a notei de calcul la lansarea unei noi analize

GRAITEC Advance Design | Calculul elementelor din metal
Articole tehnice Advance Design

Aflaţi mai multe detalii despre funcţionalităţile Advance Design citind aceste articole:

Alte produse care v-ar putea interesa

PowerPack for Revit®

PowerPack for Revit®

Pachet de aplicaţii software centrat pe nevoile utilizatorilor Autodesk Revit®

Autodesk® Advance Steel®

Autodesk® Advance Steel®

Software de modelare 3D pentru detalierea, proiectarea, fabricarea și construcția structurilor metalice

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Pachet de aplicaţii software centrat pe nevoile utilizatorului, cu instrumente de lucru unice, template-uri și tipuri de îmbinări

Autodesk® Revit LT®

Autodesk® Revit LT®

Soluție BIM pentru proiectare 3D

GRAITEC Youtube playlist  Advance Design - Prezentări video

Dacă aveți idei de instrumente ce v-ar putea ajuta să vă desfășurați mai ușor activitatea, împărtășiți-le cu noi!

Advance Design - Feedback

 

Contactați-ne

Graitec Group 2022 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.