fbpx
 

Prezentări video software GRAITEC

Pentru desenatorii şi inginerii constructori interesaţi de optimizarea proiectelor şi creşterea productivităţii acestora, GRAITEC oferă o soluţie complet integrată de CAD şi calcul pentru toate tipurile de proiecte de structuri din beton armat şi metal. Soluţiile GRAITEC sunt unice în industria construcţiilor.

Pentru o primă impresie, urmăriţi cele câteva filme de prezentare de mai jos şi... contactaţi GRAITEC Romania!

 

Autodesk Advance Steel

Sincronizarea unui model Advance Steel cu modelul Advance Design 
Un model Advance Steel poate fi sincronizat cu programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Aceasta permite utilizatorului să modifice acelaşi model, atât în programul de modelare (Advance Steel), cât şi în programul de calcul şi analiză (Advance Design). Modelul poate fi sincronizat apoi cu rezultatul analizei, evitându-se astfel riscul pierderii unor date (de ex.: prin adăugare, modificare, ştergere).
Noul format de fişier Graitec Transfer Center (GTC) permite sincronizarea modelului iniţial şi a celui final; astfel utilizatorul poate accepta sau nu modificările. 

Această secvenţă video prezintă sincronizarea programelor Autodesk Revit Structure şi Advance Steel utilizând plug-in-ul gratuit dezvoltat de Graitec (disponibil pe pagina). 

Advance Steel dispune de instrumente uşor de utilizat, cu o interfaţă grafică intuitivă, pentru crearea automată a scărilor şi balustradelor.
Vă puteţi convinge cât este de uşor să modelaţi scările şi balustradele şi să generaţi planurile aferente cu Advance Metal.

Vizualizaţi cât de simplu se pot realiza elementele de contravântuire cu ajutorul programului Advance Steel

Cu Advance Steel puteţi realiza cu uşurinţă plăci de metal 3D pe care apoi să le desfăşuraţi şi să le cotaţi automat într-un plan de lucru. 

Advance Steel face parte din soluţia globală de proiectare Graitec Advance. Advance Steel este un program de modelare geometrică şi desenare dedicat construcţiilor metalice, program ce funcţionează direct pe platforma AutoCAD®. Advance este un program accesibil care automatizează procesul de desenare (detaliere, diferite rapoarte, planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum şi crearea fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică.

Advance Steel integrează tehnologia "Model Share", un sistem complex de funcţii care permite mai multor utilizatori să lucreze simultan la acelaşi proiect. Această secvenţă video demonstrează cum pot lucra mai mulţi utilizatori la acelaşi model în Advance Steel în acelaşi timp.

Advance Steel dispune de instrumente pentru crearea automată a planşelor cu detalii pentru elemente individuale, de exemplu, pentru plăci.

Remarcaţi, în acest exemplu, cât de simplu puteţi crea rezervoare de presiune în Advance Steel

Cu Advance Steel puteţi crea automat toate listele necesare unui proiect: liste de grinzi, de şuruburi, liste de materiale... Puteţi modifica formatul implicit al listei conform standardului companiei.

O scurtă prezentare a procesului de creare a detaliilor utilizând Advance Steel

Exportul modelului Advance Steel în format DWF 3D pentru vizualizare şi transfer de date. 

Cu Advance Steel puteţi crea automat un nod care conectează o grindă de un stâlp, printr-o placă de capăt şi vută. Această prezentare ilustrează multiplele posibilităţi de modificare ale acestui nod: diferite tipuri de rigidizări, placă de capăt ... Parametrii sunt reprezentaţi grafic în fereastra de proprietăţi a nodului.

Advance Steel poate predimensiona automat nodurile curente în concordanţă cu normele EC3. De asemenea, conexiunile pot fi verificate în condiţiile sarcinilor impuse, generându-se şi un raport.

Un nouă textură AutoCAD® poate fi asociată obiectelor Advance Steel, pentru obţinerea unei reprezentari realiste în modul randat. 

Advance Steel reprezintă o soluţie pentru crearea şi modificarea plăcilor îndoite - pot fi realizate toate tipurile de îndoiri, decupaje şi găuri... Detaliile de uzinare sunt create automat şi conţin desfăşurata plăcii, cotele şi etichetele corespunzătoare. 

Începând cu versiunea 7.1, Advance Steel poate calcula şi predimensiona automat nodurile uzuale. De asemenea, cu ajutorul funcţionalităţii Quick Connect, nodurile se pot crea automat şi calcula în conformitate cu standardele americane sau europene (Eurocode). 


 

Autodesk Advance Concrete

Pe parcursul acestei prezentări ne propunem să facem o scurtă incursiune asupra principalelor functionalităţi ale programului de modelare şi detaliere pentru structuri din beton, Advance Concrete. 
Advance Concrete face parte din soluţia globală de proiectare Graitec Advance. Este un program de modelare şi detaliere structuri din beton şi este integrat 100% sub AutoCAD® . Advance Concrete este programul ideal pentru inginerii şi desenatorii ce-şi doresc un program de modelare geometrică şi generare automată a planurilor de execuţie, a planurilor de armare, a listelor şi extraselor precum şi a fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică.

Acest film prezintă crearea unei grile. în câteva minute veţi învăţa să creaţi o grilă, să îi modificaţi reprezentarea şi numerotarea axelor. 

In această lecţie veţi stabili unităţile de lucru. Veţi modifica apoi proprietăţile clădirii (numele, înălţimea implicită a etajului etc.). 

Acest film prezintă crearea stâlpilor. Stâlpii au diferite secţiuni ce au fost importate din catalogul de secţiuni Advance Concrete. Pentru a accelera modelarea, sunt utilizate funcţiile Copy şi Move din AutoCAD®. Sunt utilizate apoi stilurile de reprezentare din AutoCAD® pentru a obţine o reprezentare realistă a modelului. 

Acest film prezintă crearea pereţilor subsolului unei clădiri. Pereţii exteriori sunt din beton, iar cei interiori sunt din cărămidă. Veţi învăţa să modificaţi proprietăţile (materialul, grosimea). Pentru o amplasare cât mai exactă, alegeţi excentricitatea adecvată. 

Acest film prezintă crearea stâlpilor. Stâlpii au diferite secţiuni ce au fost importate din catalogul de secţiuni Advance Concrete. Pentru a accelera modelarea, sunt utilizate funcţiile Copy şi Move din AutoCAD®. Sunt utilizate apoi stilurile de reprezentare din AutoCAD® pentru a obţine o reprezentare realistă a modelului. 

Un exemplu de creare a plăcilor prin detecţie automată. 

Această înregistrare este un exemplu de utilizare a suprafeţelor de control. Acestea sunt create pornind de la simple polilinii AutoCAD® şi utilizate apoi pentru a ajusta poziţia elementelor de structură (în acest film, plăci şi grinzi). Rezultatul - două rampe cu podest intermediar. 

Acest film prezintă crearea golurilor în pereţi şi în plăci, a nişelor, a golurilor pentru uşi şi ferestre, etc. 

Acest film prezintă crearea unei fundaţii cu puţ pentru lift. Fundaţia este creată cu ajutorul funcţiei pentru crearea plăcilor. 

Filmul exemplifică utilizarea funcţiei de copiere a etajelor şi a funcţiei de copiere a unor elemente dintr-un etaj în altul. 

Odată încheiată etapa de modelare, puteţi crearea automat detalii de execuţie (secţiuni, elevaţii, vederi izometrice, etc.) ca în acest film. 

Acest film ilustrează utilizarea cotelor asociative, prin intersecţie sau prin puncte.

Acest film prezintă armarea unui stâlp cu secţiune dreptunghiulară utilizând etrieri. 

Acest film prezintă armarea unei grinzi cu secţiune dreptunghiulară. Mai întâi este creat un template pentru planul de armare, utilizat mai apoi pentru crearea planului de bază. Urmează crearea elementelor de armare: bare drepte, etrieri, repartiţii ale acestora. 

Filmul ilustrează crearea unui plan (cu indicator) şi a unui stil de prezentare. 

Procesul de armare dinamică începe în Advance Concrete cu crearea punctelor de referinţă necesare. Advance Concrete creează implicit puncte de referinţă în funcţie de geometria elementelor de armat. Este necesar să creaţi apoi noi puncte de referinţă şi să le modificaţi proprietăţile (de exemplu, distanţa, valoarea etc). Această secvenţă video arată cum se creează punctele de referinţă, reprezentând punctele de început şi de sfârşit pentru fiecare repartiţie. 

În cadrul acestei demonstraţii video este prezentat modul de creare a unui etrier şi a repartiţiei corespunzătoare folosindu-se punctele de referinţă. 

În cadrul acestei secvenţe video se prezintă finalizarea soluţiei de armare. Veţi putea urmări succesiv cum se creează o categorie de elemente de armare, cum se adaugă parametrii în această categorie şi cum se definesc formule pentru parametrii adăugaţi. 

Această secvenţă video demonstrează modul în care se aplică soluţia de armare pentru un model ce conţine o grindă aşezată între doi stâlpi. 


 

Advance Design

Sincronizarea unui model Advance Steel cu modelul Advance Design 
Un model Advance Steel poate fi sincronizat cu programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Aceasta permite utilizatorului să modifice acelaşi model, atât în programul de modelare (Advance Steel), cât şi în programul de calcul şi analiză (Advance Design). Modelul poate fi sincronizat apoi cu rezultatul analizei, evitându-se astfel riscul pierderii unor date (de ex.: prin adăugare, modificare, ştergere).
Noul format de fişier Graitec Transfer Center (GTC) permite sincronizarea modelului iniţial şi a celui final; astfel utilizatorul poate accepta sau nu modificările. 

Conceput special pentru inginerii constructori, Advance Design oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor conform celor mai noi prevederi ale normativelor europene Eurocodes (EC0, EC1, EC2, EC3 şi EC8). Având la dispoziţie o gamă vastă de instrumente de modelare, discretizare, calcul cu elemente finite, dimensionare şi optimizare structurală, Advance Design este un program performant şi totodată uşor de utilizat.

Cu acest exemplu video puteţi descoperi cum se definesc rolurile de expertiză în Advance Design, în cazul elementelor metalice. Odată definite, rolurile de expertiză sunt atribuite grupelor de elemente corespunzătoare printr-un singur clic. Astfel, proprietăţile definite o singură dată, la crearea rolului, sunt aplicate simultan şi automat pentru o selecţie de elemente. 

O scurtă demonstraţie de realizare a calcului cu ajutorul expertului de metal disponibil în Advance Design: definirea combinaţiilor luate în calcul pentru profilele metalice, definirea ipotezelor generale de calcul şi, în final, lansarea secvenţei de calcul pentru metal. 

Descoperiţi numeroasele funcţionalităţi dedicate vizualizării rezultatelor pentru elementele metalice din Advance Design.
După realizarea calcului de metal, sunt activate instrumentele dedicate procesării rezultatelor pentru metal. Cu ajutorul acestora, puteţi afişa rezultatele pe modelul de analiză în diferite moduri: pe culori, pe valori, cu valorile extreme pe selecţie sau pe elemente filtrate.
Totodată puteţi urmări cum se afişează fişa de profil pentru fiecare element din metal, şi cum se poate genera o notă pe baza acestei fişe. 

Un exemplu de utilizare a funcţiei de optimizare a profilelor metalice, disponibilă în modulul de expertiză pentru metal al Advance Design

Această înregistrare video ilustrează diferitele funcţionalităţi ale generatorului de rapoarte disponibil în Advance Design. Vă veţi convinge cât de simplu puteţi configura şi obţine nota de calcul dorită. Totodată, exploatările de rezultate pot fi memorate, pentru a fi re-afişate ulterior, iar imaginile corespunzătoare pot fi incluse în nota de calcul. 

Sincronizarea unui model Autodesk Revit Structure cu modelul Advance Design 
Un model creat cu ajutorul programului Autodesk Revit Structure poate fi exportat, prin intermediul noului format de fişier GTC, către programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Modelul iniţial poate fi sincronizat cu modelul rezultat în urma analizei şi optimizării, fără riscul pierderii acestor modificări (adăugare, modificare sau ştergerea unor elemente). Utilizatorul poate decide asupra modificărilor ce vor fi făcute asupra modelului iniţial. 

Această primă înregistrare oferă o privire de ansamblu asupra interfeţei utilizator a Advance Design, începând de la modelarea structurii până la realizarea notelor de calcul. 

A doua înregistrare ilustrează câteva dintre funcţiile de modelare şi de discretizare din Advance Design, aplicate pe un model care este realizat odată cu această demonstraţie.

A treia înregistrare ilustrează crearea unui scenariu de exploatare a rezultatelor, precum şi actualizarea modelului în urma modificării survenite. 

Această secvenţă video prezintă numeroasele posibilităţi de discretizare ale Advance Designdouă motoare de discretizare disponibile (Delaunay şi Grilă), posibilitatea de a discretiza prin combinarea sau utilizarea exclusivă a elementelor de tip "triunghiuri" sau "dreptunghiuri" cu 3, 4, 6 sau 9 noduri. După realizarea discretizării, veţi descoperi diferitele metode prin care aceasta poate fi modificată şi rafinată în cel mai scurt timp (utilizând linii şi polilinii, definind o discretizare progresivă, etc...). 

Graitec Group 2022 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.