Când se utilizează blocarea lungimii segmentelor de bare?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Concrete
 • Modul
  Autodesk Advance Concrete - Armatura
 • Versiune
  > 2009
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  *

Blocarea lungimii segmentelor barelor se utilizează atât asupra armăturii poligonale cât şi pentru formele de bară predefinite.

Această opţiune este necesară atunci când utilizatorul trebuie să creeze o distribuţie variabilă a unei bare cu formă predefinită, dar, în acelaşi timp, să păstreze constante unele segmente ale barei.

De exemplu, elementul din beton din exemplul următor trebuie sa se armeze cu o bară poligonală precum cea din Secţiunea A-A.

Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

Distribuţia din Vedere de Sus este variabilă, dar segmentele A şi E trebuie să rămână constante. Pentru a putea realiza acest lucru, segmentele A şi E trebuie blocate.

Pentru a bloca o bară poligonală sau o bară predefinită, realizaţi dublu-clic pe bară pentru a vizualiza lacătele.

Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

Realizaţi apoi clic pe lacătele care trebuie blocate - în acest caz, lacătele care corespund segmentelor A şi E. Segmentele vor fi păstrate constante, indiferent de tipul de distribuţie aplicat.

Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

Acum, barele pot fi distribuite variabil în Vedere de Sus. Pentru a realiza acest lucru, selectaţi bara, apoi accesaţi opţiunea Creează o distribuţie liniară variabilă... Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare din bara de instrumente Armare.

Apoi, fie se conturează manual Vederea de Sus, fie se utilizează opţiunea de selectare a cofrajului, după care se defineşte orientarea distribuţiei.

Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

Distribuţia a fost creată. Segmentele care au fost blocate pot fi observate:

1. Fie într-un Extras de Armătură... Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

2. Fie în Vizualizarea 3D a Armăturii Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare

Cand se utilizeaza blocarea lungimii segmentelor de bare