fbpx
 

Cum se modelează stâlpi cu capitel?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  2009 SP1
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  *

În cazul în care avem o placă care sprijină pe stâlpi prevăzuţi cu capitel, sau stâlpi cu dimensiuni ale secţiunii, mari în raport cu grosimea plăcii, sunt necesare unele măsuri care sa ţină cont de acest fapt.

Cum se modelează stâlpi cu capitel

Stâlpi cu capitel  Stâlpi cu dimensiuni mari în raport cu grosimea plăcii

În cazul stâlpilor cu capitel, acesta se defineşte similar dalei groase (pentru a nu suprapune capitelul peste placa de beton, în aceasta se prevăd nişte găuri pe conturul cărora se creează alte plăci care vor avea grosimea capitelului). În acest exemplu, stâlpul va avea dimensiunile secţiunii 40 x 40cm, iar capitelul va avea dimensiunile în plan de 100 x 100 cm şi o grosime de 40 cm. În cazul stâlpilor cu secţiune dezvoltată, dimensiunile secţiunii vor fi de 100 x 100 cm. În ambele cazuri grosimea plăcii este de 15 cm.

Atât în cazul stâlpilor cu capitel cât şi în cazul stâlpilor cu secţiune dezvoltată, peste perimetrul capitelului sau peste perimetrul stâlpului, trebuie să definim o linie cu contur închis. În cazul stâlpului cu capitel, aceasta este chiar linia folosită pentru definirea capitelului.

Cum se modelează stâlpi cu capitel


Cum se modelează stâlpi cu capitel
Pentru o precizie mai bună, pasul de discretizare va fi de 10 cm.După ce discretizarea a fost realizată, va trebui stabilit comportamentul nodurilor de pe placă, aferente extremităţii stâlpului. Comportamentul nodurilor de element finit din dreptul capitelului sau a capătului de stâlp trebuie sa fie identic cu comportamentul nodului de la extremitatea superioară a stâlpului.

Acest nod trebuie sa transmită aceeaşi mişcare (rotiri şi translaţii egale) nodurile aferente de pe placă.

Cum se modelează stâlpi cu capitel

Pentru aceasta se selectează nodurile din zona aferentă (vezi imagine) şi din meniul derulant ce apare în urma comenzii right-click se alege comanda "Creează o legătură GDL". În consolă apare mesajul "Selectaţi sau introduceţi nodul master". Se va alege nodul ce corespunde cu extremitatea superioară a stâlpului.

Cum se modelează stâlpi cu capitel

Deplasările şi rotirile nodului master (Tx, Ty, Tz si Rx, Ry, Rz) se vor transmite la toate nodurile 'slave' prin intermediul legăturilor create.

Daca selectaţi reţeaua de linii create, în fereastra ei de proprietăţi se poate identifica cu uşurinţă nodurile legate.

În mod similar se procedează pentru fiecare capitel sau capăt de stâlp.

Pentru a stabili care vor fi deplasările şi rotirile ce se transmit de la nodul 'Master' la nodul 'Slave', selectaţi legătura GDL iar în lista de proprietăţi se selectează deselectează gradele de libertate după care se vor transmite deplasările şi / sau rotirile.

Cum se modelează stâlpi cu capitel Cum se modelează stâlpi cu capitel

În aceasta situaţie s-a ales ca toate deplasările şi rotirile să fie transmise de la nodul 'master' la nodul 'slave'.

Pe placă va fi definită o încărcare uniform distribuită de 10kN/mp, Modelul se va calcula. În urma afişării deplasărilor pe elementul plan, se poate evidenţia influenţa legăturii de tip GDL.

Cum se modelează stâlpi cu capitel

Diagrama deplasărilor pentru placa rezemată pe stâlpi cu capitel.


Cum se modelează stâlpi cu capitel

Diagrama deplasărilor pentru placa rezemată pe stâlpi groşi.