Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - Toate
 • Versiune
  > 2009 SP1
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  **

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Pentru acest exemplu vom folosi o structură similară celei din imaginea alăturată, pentru care vom modela dale groase la capătul superior al stâlpilor. Stâlpii au secţiuni de 50 x 50 cm, iar placa are grosimea de 20 cm. Dala groasă de la capătul unui stâlp va avea dimensiuni în plan de 200 x 200 cm şi o grosime de 40 cm.Dalele groase vor fi modelate ca plăci de grosime mai mare. Pentru ca dalele să nu se suprapună peste placa mai mare, aceasta va fi prevăzută cu goluri în care vor fi amplasate elementele plane mai groase. Golurile vor fi decupate după un contur închis.

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Pentru aceasta se selectează nodurile din zona aferentă (vezi imagine) şi din meniul derulant afişat prin clic-dreapta se alege comanda "Creează o legătură GDL". În consolă apare mesajul "Selectaţi sau introduceţi nodul master". Se alege nodul corespunzător extremităţii superioare a stâlpului.

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp


În dreptul acestor goluri vor fi amplasate alte plăci cu grosimea de 40 cm.


Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlpDupă ce structura a fost definitivată, se va defini o încărcare de 10 kN/mp, în vederea afişării rezultatelor.

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Diagrama deplasărilor pentru o placă ce se sprijină pe stâlpi la capătul cărora s-au prevăzut dale groase

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Cum modelăm o dală groasă la capătul unui stâlp

Diagrama deplasărilor pentru o placă similară care se sprijină pe stâlpi la capătul cărora nu au fost prevăzute dale groase.