fbpx
 

Cum se creează un borderou de planşe?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Liste
 • Versiune
  >2014
 • Tip
  Crearea documentelor
 • Dificultate
  *

În Advance Metal avem posibilitatea să creăm un borderou cu planşele create pentru modelul respectiv. Există mai multe template-uri disponibile - Listă planşe, Listă planşe cu piese, Listă planşe cu secţiuni, Listă planşe structurate - la care avem mai multe setări pentru modul de ordonare.

Pentru a crea un borderou de planşe trebuie să :

1. Avem planşele create şi înregistrate înainte să realizăm extrasul.

2. Deschidem fereastra de dialog pentru crearea listelor.

Cum se creează un borderou de planşe

3. În fereastra de dialog "Selecţia de familii de obiecte pentru listă", selectaţi : "Includeţi documentele create din proiect (ex. : Planşe).

Cum se creează un borderou de planşe

4. Creaţi lista.

5. În editorul de extrase, din "Documente create / Documente derivate", alegeţi un template care creează borderouri de planşe.

Cum se creează un borderou de planşe