Cum se modelează o riglă de cuplare?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - Toate
 • Versiune
  > 2010 SP1
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *

În Advance Design, riglele de cuplare pot fi modelate cu ajutorul elementelor plane. Tipul elementului plan folosit va fi shell.

În acest exemplu se vor determina eforturile dintr-o riglă de cuplare dintre doi pereţi. La nivelul acestor elemente vor fi definite atât încărcări verticale cât şi încărcări orizontale.

Cum se modelează o riglă de cuplare

Se începe prin modelarea peretelui, exclusiv golurile. Se vor crea contururi închise din linii ce vor servi la realizarea golurilor în perete. Acestea se obţin prin selectarea acestor linii şi prin accesarea comenzii "Creează goluri" ce se află pe bara de instrumente 'Modificări CAD'

Cum se modelează o riglă de cuplare

Pentru a obţine un element separat ce reprezintă rigla de cuplare se va proceda astfel:

1. Se selectează elementul plan ce a fost decupat;
2. Din meniul 'Modificare / Cad' se alege opţiunea 'Creează buiandrugi';
3. Elementele sunt astfel separate în entităţi individuale;

Cum se modelează o riglă de cuplare

După declararea reazemelor şi încărcărilor, modelul poate fi analizat după care se poate trece la vizualizarea rezultatelor.

Pentru vizualizarea eforturilor în elementele plane folosite la modelarea riglei de cuplare, se alege "Torsori" din fereastra de Rezultate, pagina E.F., din prima listă derulantă.
Eforturile ce interesează la rigla de cuplare sunt: momentele de la capete - "Mz (stânga / dreapta)" şi forţa tăietoare - "Txy (stânga / dreapta)".

Cum se modelează o riglă de cuplare

Deplasări Mz (stânga / dreapta) Txy (stânga / dreapta)