Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Concrete
 • Modul
  Autodesk Advance Concrete - Armatura
 • Versiune
  > 8.1
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **

Pentru exemplificare, vom crea un plan de armare pentru o placă, utilizând comanda "Creează un plan de armare pornind de la elementul de structură selectat" din bara de instrumente Advance Armare. Se alege un model de plan de armare cu o singură vedere de sus.

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Din bara de instrumente Advance Armare se alege comanda "Creează o repartiţie de plase sudate". Această comandă distribuie automat o reţea de plase sudate după un contur închis (detecţie) sau după un contur definit prin puncte de către utilizator.

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

După definirea conturului, se creează forma golurilor, dacă acestea există în placă. Forma golurilor se poate defini prin puncte sau prin detecţie după un contur închis.

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

După iniţializarea comenzii, din fereastra de proprietăţi sau din bara de proprietăţi, se poate alege tipul de plasă sudată, modul de poziţionare, acoperirea cu beton, lungimea de suprapunere a plaselor, modul de reprezentare, etc. După definirea acestor parametri se alege punctul de unde începe distribuţia plaselor. Acestea vor fi distribuite (repartizate) transversal sau longitudinal, una în continuarea celeilalte, ţinând cont de parametrii din proprietăţi.
În acest exemplu se aleg proprietăţile de mai jos:

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Pentru a modifica proprietăţile plaselor sudate trebuie selectat conturul acestora, afişat acum cu linie punctată. Din bara de proprietăţi se accesează fereastra de proprietăţi. Dacă se modifică proprietăţile plaselor sudate, conturul lor devine roşu. Pentru ca modificările să aibă efect, trebuie utilizată comanda "Actualizare", din bara de proprietăţi.

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Pentru a vizualiza resturile de plasă sudată, se utilizează comanda "Creează Plase sudate din resturi".

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton
Se lansează în execuţie comanda "Creează Plase sudate din resturi". Se selectează toate plasele sudate, apoi se finalizează comanda cu "Enter". În partea de jos a planului se pot observa (cu contur roşu) resturile de plase sudate repartizate.


Aceste resturi pot fi înlocuite manual utilizând opţiunile din bara de instrumente "Reciclează".Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance BetonOptimizarea plaselor sudate (înlocuirea automată a resturilor) se face cu comanda "Optimizează automat resturile de plase sudate".

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Se iniţializează comanda "Optimizează automat resturile de plase sudate", se selectează tot planul şi se apasă "Enter". Pe ecran apare fereastra de optimizare automată. Pentru a începe procesul de optimizare, se apasă butonul "Start". Când procentul de optimizare nu se mai modifică, se apasă "Închide şi salvează".

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Pentru a vizualiza plasele înlocuite şi resturile de plasă sudată după optimizare, se accesează din nou comanda "Creează Plase sudate din resturi". Se observă resturile de plasă ce au fost înlocuite (contur gri) şi resturile rămase după optimizare (contur roşu).

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Odată încheiat procesul de optimizare, se poate crea extrasul de armare pentru plase sudate folosind comanda "Creează un extras".

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton

Cum se creează un plan de armare cu plase sudate utilizând comanda de optimizare automată din Advance Beton