fbpx
 

Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Detalii
 • Versiune
  >2014
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *

Pentru exemplificare vom considera o grindă principală de care s-a ataşat o grindă secundară. Pentru acest ansamblu s-a generat planşa de detaliu în care secţiunea a primit indicativul A-A.

Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă

De grinda principală se ataşează încă o grindă (utilizând acelaşi tip de îmbinare).
După actualizarea forţată a planşei de detaliu, cele două secţiuni identice au primit indicativul B-B.

Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă

Pentru ca secţiunile să fie renumerotate automat, este necesar ca parametrul "Cut view names always fill the gaps" (Numerotarea automată a secţiunilor completează pauzele din numerotare) să fie activat şi să aibă valoarea 1. Parametrul se găseşte în categoria "Detaliu-Etichetare" din Management Tools.

Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă

Dacă parametrul este activat, atunci secţiunile vor fi numerotate începând de la primul nume disponibil şi vor completa eventualele pauze în numerotare.
În exemplul prezentat mai sus, la actualizarea planşei, secţiunile au primit indicativul A-A.

Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă

Aceeaşi funcţie o are şi comanda "Renumber cut views" din bara de instrumente "Numerotare, planşe", însă aceasta se aplică unei singure planşe.

Cum se renumerotează automat secţiunile dintr-o planşă