Cum se configurează simbolul pentru găuri în detalii?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Detalii
 • Versiune
  7.1
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *****

În Advance Steel se poate modifica un stil de detaliere astfel încât, în detaliile create, găurile să fie reprezentate printr-un simbol.

Elementele din fişierul .dwg în care este salvat simbolul, trebuie să se încadreze într-un pătrat cu latura de 10 unităţi cu centrul în originea SCG al detaliului.

Simbolul unei găuri se configurează în baza de date AstorBase.mdb - tabela Symbols.

- Din Management Tools se deschide "Editorul de tabele".

Cum se configurează simbolul pentru găuri în detalii

Cum se configurează simbolul pentru găuri în detalii

Se utilizează funcţia "Deschide baza de date (MDB)" pentru a încărca AstorBase.mdb, ce se afla în

C:ProgramDataGraitecAdvanceSteel2010SteelData (Windows Vista / 7 )
sau
C:Document and SettingsAll UsersApplication DataGraitecAdvanceSteel2010SteelData (Window XP)

În tabela Symbols se adaugă o nouă linie.

KEY: un număr care identifică în mod unic înregistrările din tabel.
NAME: şir de caractere creat cu următorul format, care descrie simbolul găurii.

hole_[ DIAMETER ]_[ HOLE_TYPE] _[ VIEWDIRECTION ]_[ VISIBILITYSTATUS ]

[ DIAMETER ]
Reprezintă diametrul găurii. Poate avea orice valoare sau poate fi "Any" pentru a considera toate valorile disponibile pentru diametru.

[ HOLE_TYPE ]
Reprezintă tipul găurii. Poate fi unul dinre tipurile de găuri existente sau poate fi "Any" pentru a considera toate tipurile de găuri.

Valori disponibile pentru tipul găurii:

- Any
- Hole
- Slotted
- CounterSunk
- Blind
- Thread
- SunkBolt
- PunchMark.

[ VIEWDIRECTION ]
Reprezintă direcţia vederii (restricţia geometrică a găurii). Poate avea următoarele valori:

- Fr -> Gaura este reprezentată "din faţă".
- To -> Gaura este reprezentată în vedere "de sus" (axa Z a găurii este aceeaşi cu axa Z a directiei vederii)
- Bo -> Gaura este reprezentată în vedere "de jos" (axa Z a găurii este opusa direcţiei Z a vederii).
- ToBo -> Găurile sunt văzute de sus sau de jos.

Căutarea unui simbol corespunzător se face în funcţie de direcţia vederii: To, Bo şi ToBo, în următoarea ordine:

- Mai întâi este căutat un simbol care corespunde exact unei direcţii a vederii (To sau Bo)
- Dacă nu este găsit un simbol corespunzător primului caz (nici un simbol nu este configurat pentru o direcţie specifică sus sau jos), căutarea va continua pentru un simbol cu direcţia vederii: ToBo.

[ VISIBILITYSTATUS ]
Vizibilitatea găurii în desen.

- V -> Gaura este vizibilă
- H -> Gaura este ascunsă.
- VH -> Gaura este vizibilă şi / sau ascunsă.

Căutarea unui simbol corespunzător face ţinând cont de următoarele criterii:

- Mai întâi este căutată starea găurii: Vizibilă sau ascunsă.
- Dacă nu este găsit un simbol corespunzător acestui prim criteriu, căutarea va continua până la găsirea unui simbol cu starea de vizibilitate Vizibil şi / sau ascuns.

Exemplu:
hole_Any_Slotted_ToBo_VH - Toate diametrele găurilor alungite, cu o direcţie a vederii de sus /de jos şi starea de vizibilitate VizibilAscuns.
hole_26_Any_Fr_H - Orice tip de gaură cu diametrul = 26, văzută din faţă şi cu starea de vizibilitate Ascuns.

Asocierea numelui desenului.

Aşa cum este menţionat mai sus, simbolul trebuie să aibă exact 10 unităţi şi să fie centrat în originea sistemului de coordonate al fişierului.
Pentru a folosi simbolul, fişierul care îl conţine se salvează în folderul
C:ProgramDataGraitecAdvanceSteel2010SharedSupportSymbols ( Windows Vista / 7)
C:Documents and SettingAll UsersApplication DataGraitecAdvanceSteel2010SharedSupportSymbols (Windows XP)


Avem două cazuri cu simboluri care se configurează în moduri diferite:
Symbolurile To, Bo sau ToBo. Simbolul este creat într-un singur fişier. Numele fişierului este stocat în coloana DwgName1 ce corespunde respectivei configurări a numelui găurii, în formatul numefisier.dwg. În celelalte coloane - Scale1, Translation1 şi Rotation1 - valoarea 0 nu se modifică.

Simbolul Fr. Acest simbol este definit folosind următoarele reguli:

1) Simbolul este creat în trei fişiere .dwg:
- Partea de mijloc, ce corespunde găurii.
- Partea de sus, ce corespunde ieşirii găurii pe axa z.
- Partea de jos, ce corespunde părţii opuse pe axa z.

2) Partea de mijloc a simbolului este scalata, pentru a putea avea înălţimea necesară în funcţie de lungimea actuală a găurii şi de grosimea elementului în care este realizată.

3) Coloanele folosite pentru cele trei părţi sunt:
- Partea superioara: DwgName1
- Partea de mijloc: DwgName2
- Partea inferioară: DwgName3

În plus, părţile componente sunt identificate cu ajutorul valorii din coloana "Scale":
- Pentru partea superioară -> valoarea din coloana "Scale" = -1
- Pentru partea de mijloc -> valoarea din coloana "Scale" = -2
- Pentru partea inferioară -> valoarea din coloana "Scale" = -3

Dacă în coloana "Scale" nu se specifică valoarea, fişierul simbolului corespunzător nu va fi folosit pentru crearea simbolului pe detaliu.
În exemplul următor sunt prezentate părţile simbolului într-un desen în care acesta a fost utilizat:

Cum se configurează simbolul pentru găuri în detalii


Liniile din tabel ce corespund celor două exemple de simboluri de găuri prezentate anterior

Cum se configurează simbolul pentru găuri în detalii

GRAITEC GROUP 2017 At GRAITEC we take privacy seriously. Please read our privacy policy.