fbpx
 

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - Toate
 • Versiune
  > 2010 SP2
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  ***

Atunci când se doreşte o analiză a unei structuri ce lucrează diferit în mai multe stadii (de exemplu: elementele prefabricate ce lucrează articulat în faza de montaj, ulterior devenind încastrate datorită definitivării legăturilor sau studiul comparativ al unei structuri din beton în care se consideră şi situaţia secţiunilor elementelor fisurate), analiza poate fi efectuată cu ajutorul Advance Design folosind opţiunea Calcul pe etape.

În următorul exemplu, se vor determina deplasările şi distribuţiile eforturilor într-un cadru din beton armat supus la încărcări gravitaţionale şi laterale, considerându-se două stadii diferite ale betonului. Se vor determina eforturile secţionale corespunzătoare situaţiei în care secţiunea grinzilor este nefisurată şi deplasările aceluiaşi cadru ce corespund situaţiei în care se consideră grinzile cu secţiune fisurată.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

Se creează modelul structural şi se declară toate cazurile şi combinaţiile de încărcări ce corespund fiecărei analize, în domeniul nefisurat, respectiv, fisurat.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

Se creează modelul de analiză apasând butonul Analiză din Pilot, iar în fereastra Secvenţă de calcul se selectează doar opţiunile: Verificare, Discretizare şi Verificarea discretizării.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

După crearea modelului de analiză se poate trece la definirea etapelor de calcul. Pentru aceasta, se accesează fereastra Secvenţă de calcul, din meniul principal: Instrumente > Calcul pe etape.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

În fereastra Secvenţă de calcul se apasă butonul Adăugare pentru a adăuga numărul de etape de calculat . În acest exemplu sunt necesare 2 etape.

Se selectează din listă etapa curentă, Etapa nr. 1, apoi din lista Cazuri / combinaţii de calculat se selectează cazurile şi combinaţiile ce vor fi incluse în etapa de calcul curentă.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

NOTĂ: În fereastra 'Etapa în curs' se introduc şi cazurile de încărcări, nu DOAR combinaţiile de încărcări ce conţin aceste cazuri.

Se repetă paşii pentru cealaltă etapă, introducând cazurile / combinaţiile corespunzătoare.

Se selectează opţiunile Activează calculul pe etape şi Pauză calcul după fiecare etapă.
Se validează datele introduse apăsând pe butonul "OK".
Având în vedere faptul că modelul de analiză este deja creat şi discretizat, se poate lansa calculul pentru prima etapă selectând din meniu Analiză - Calculare. Se selectează numai opţiunea Calcul elemente finite.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

După efectuarea analizei pentru prima etapă, calculul se întrerupe automat. În acest moment, utilizatorul poate interveni asupra caracteristicilor materialelor şi elementelor structurale, conform stadiului fisurat de comportare. Se continuă analiza pentru etapa 2 - accesând aceeaşi comandă din meniu: Analiza - Calculare. Se selectează numai opţiunea Calcul elemente finite.

După ce calculul etapei a 2-a este finalizat, se pot vizualiza rezultatele.

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etapeCum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

Eforturi - My combinaţia 102 (rigiditate material nefisurat) şi combinaţia 104 (rigiditate material modificată)

Cum se foloseşte opţiunea de calcul pe etape

Deplasări - D combinaţia 102 (rigiditate material nefisurat) şi combinaţia 104 (rigiditate material redusă)