fbpx
 

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  > 2010
 • Tip
  Ipoteze de calcul
 • Dificultate
  ****

Atunci când se doreşte analiza unui model de dimensiuni semnificative, iar maşina de calcul nu are memorie virtuală suficientă sau se doreşte reducerea timpului necesar efectuării calculului, se pot efectua anumite modificări cu privire la modul de calcul.

1. Dezactivarea salvării rezultatelor pe elementele ce nu fac studiul analizei.
Din meniul principal se alege Opţiuni - Aplicaţie - Rezultate. În această fereastră se debifează salvarea rezultatelor pentru anumite familii de elemente sau rezultate.

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei

Debifând oricare dintre aceste opţiuni nu va însemna că nu se va efectua calculul acestor rezultate, ci pasul salvării acestora pe disc va fi sărit (atunci când există un număr mare de combinaţii şi elemente, resursele maşinii de calcul vor fi solicitate intens la acest pas).


2. Activarea opţiunii de descărcare a modelului descriptiv din memorie pentru faza de calcul. Astfel, se alocă mai multă memorie procesului de calcul şi se îmbunătăţeşte viteza de calcul. Opţiunea poate fi accesată din meniul principal: Opţiuni - Aplicaţie - Memorie

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei


3. Reducerea pasului de discretizare; având un număr mai mic de grade de libertate, se poate mări viteza de calcul şi memoria necesară calculului va fi mult redusă, în special pentru calculul seismic.

3.1. Se poate reduce sau elimina total discretizarea pe elementele liniare la care deformaţia din forţa tăietoare poate fi neglijată. Această discretizare trebuie efectuată cu atenţie astfel încât să nu se elimine nodurile comune aflate la intersecţia cu alte elemente (plane sau liniare).

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei


3.2. Se poate reduce / simplifica pasul de discretizare pentru elementele plane până la un nivel la care rezultatele pot fi acceptabile. Pentru aceasta, trebuie efectuată în prealabil o analiză pe un model simplificat, pentru a observa efectele asupra rezultatelor.


3.3. Atunci când nu se caută rezultatele pe elementele plane orizontale, nu se efectuează o analiză seismică cu luarea în considerare a componentei verticale şi nu există încărcări concentrate, plăcile se pot declara ca elementele plane de tip membrană; pentru mai multe detalii consultaţi : "Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor?"


4. Eliberarea memoriei virtuale prin activarea reprezentării simplificate a modelului şi micşorarea numărului de cadre afişate (se vor observa îmbunătăţiri atunci când se lucrează cu un model de dimensiuni semnificative). Aceşti parametri pot fi modificaţi accesând bara de meniuri Afişare - Configurarea afişării - Opţiuni avansate:

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei


5. Analiza se poate efectua folosind modulul de calcul prin accesarea sa externă (nu direct din interfaţa programului Advance Design). Avantajul unui astfel de calcul este că memoria folosită în mod normal de către interfaţă va fi eliberată şi astfel va fi disponibilă o cantitate mai mare de memorie pentru calcul.

După declararea modelului, se lansează discretizarea prin clic pe Analiza şi bifând opţiunea Discretizare. După terminarea discretizării, se salvează modelul şi se închide programul Advance Design.

Se lansează Advance Design Solver: Start > Programs > Graitec > Advance Design > Advance Design Solver. ADSolver.exe se mai poate lansa efectuând o căutare în partiţia unde Advance Design este instalat sau, daca instalarea s-a efectuat cu toate opţiunile implicite, accesând calea:

C:Program FilesGraitecAdvance DesignBin

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei

Se deschide modelul creat, se bifează sau se debifează opţiunea Rezervare memorie (este recomandat să nu se execute alte operaţiuni pe staţia de lucru în timp ce analiza este în curs de efectuare) şi se apasă Pornire.

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei

După finalizarea analizei, se închide Advance Design Solver şi se deschide din nou Advance Design şi modelul calculat. Din fereastra de analiză se selectează Deschiderea modelului de analiză existent.

Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuală necesară analizei