fbpx
 

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  > 2011
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections


Pentru exemplificare, vom folosi un model similar celui din imaginea alăturată.

Structura prezentată este un cadru metalic, din material S253, cu stâlpi din profile IPE330 şi grinzi din profile IPE240. Asupra acestei structuri acţionează o încărcare uniform distribuită, de 10kN.

S-au utilizat îmbinări cu şuruburi şi vute.

 • Între stâlpi şi grinzi: "Flange Haunch"
 • Între grinzi: "Apex Single Haunch"

În urma calculului acestei structuri, se obţin următoarele diagrame de eforturi:


Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Pentru a dimensiona toate îmbinările utilizând noul modul Advance Design Steel Connections, se selectează întreaga structură, iar apoi, din meniul afişat prin clic-dreapta, se selectează comanda "Export către ADSC".

Pentru a dimensiona una sau mai multe îmbinări, acestea se selectează şi se selectează apoi "Export către ADSC" din meniul contextual.

Această comandă lansează Advance Design Steel Connections, aplicaţie cu ajutorul căreia de pot dimensiona corespunzător toate elementele îmbinării. Tot în cadrul acestei aplicaţii, se poate calcula rezistenţa îmbinărilor, cu modificările efectuate şi se poate genera raportul de calcul pentru fiecare dintre aceste îmbinări. Îmbinările vor fi verificate la acţiunea eforturilor rezultate din calculul structural efectuat cu ajutorul programului Advance Design.

Pentru acest exemplu, vom dimensiona îmbinarea dintre grinzile cadrului metalic ("Apex Single Haunch").Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

În cadrul acestei aplicaţii regăsim: "Pilot" - afişează lista tuturor îmbinărilor importate din Advance Desin.

Spaţiul de lucru este împărţit în trei zone (ferestre):

 • O fereastră ce permite vizualizarea îmbinării selectate din Pilot
 • O fereastră ce afişează detaliile corespunzătoare îmbinării
 • O fereastră ce afişează lista notelor raportului de calcul

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel ConnectionsIndiferent de configuraţia îmbinării sau a elementelor îmbinate, iniţial, în programul ADSC, va fi importată o îmbinare "Apex Single Haunch" standard, având toate proprietăţile cu valorile standard pentru acest tip de îmbinare.Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections
Pentru a actualiza proprietăţile îmbinării, astfel încât ele să corespundă cu cele definite în programul Advance Design, se utilizează comanda "Calculare".

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Pentru a modifica proprietăţile îmbinării, se accesează comanda "Îmbinare".

În fereastra de proprietăţi se pot defini toate caracteristicile îmbinării, similar modului în care acestea sunt definite în Advance Steel.


Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections
Se poate observa că eforturile care acţionează asupra îmbinării sunt eforturile calculate cu Advance Design.

După ce îmbinarea a fost modificată conform cerinţelor, se utilizează comanda "Calculare" pentru a actualiza detaliile şi pentru a efectua calculul îmbinării.Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

Pentru a genera raportul îmbinării, se utilizează una din comenzile "Afişare Fişier Raport HTML" sau "Afişare Fişier RaportTXT".

Raportul generat cu ajutorul noului modul de calcul, Advance Design Steel Connections, conţine vederea de ansamblu a îmbinării.


Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections

După ce îmbinarea a fost definită şi calculată, se pot dimensiona alte îmbinări exportate din model.

În "Pilot", dublu-clic pe îmbinarea dorită.

Modificările efectuate pot fi salvate într-un fişier .GTC (un fişier ce permite legătura între Advance Design şi Advance Design Steel Connection).

Similar se vor defini şi celelalte îmbinări ale modelului.
După ce s-a finalizat configurarea şi calculul îmbinărilor, se închide modulul de calcul ADSC. Dacă utilizatorul alege să salveze modificările în fişierul GTC, toate proprietăţile îmbinărilor definite în ADSC vor fi transferate îmbinărilor corespunzătoare din Advance Design.

Cum se calculează îmbinările metalice folosind noul modul Advance Design Steel Connections