fbpx
 

Cum se modelează planşeele casetate?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - Toate
 • Versiune
  > 2009 SP1
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *

Funcţiile de modelare din Advance Design permit crearea planşeelor casetate din beton.
Cum se modelează planşeele casetate
Pentru exemplificare, vom modela un planşeu de tipul celui din imaginea alăturată. Stâlpii care sprijină acest planşeu au secţiune pătrată cu latura de 40cm şi înălţime de 3m; grinzile au secţiune de 20x40cm.

- Distanţa dintre axele grinzilor interioare: 1m
- Lungimea întregii structuri: 15m
- Lăţimea întregii structuri: 10m
- Grosimea plăcii: 20cm

Întreaga structură se modelează în Advance Design, în cadrul unui singur subsistem, ce va avea opţiunea de nivel activată. Înălţimea nivelului este de 3m.

Crearea stâlpilor

Folosind comanda "Creează un element liniar vertical prin 1 punct", se generează stâlpii de secţiune 40x40cm, în poziţiile dorite.

Cum se modelează planşeele casetate

La baza fiecărui stâlp se generează automat încastrări, folosind comanda :"Generare/Structura/Reazem auto/Rigid".

Cum se modelează planşeele casetate

Cu ajutorul comenzilor "Creează o linie" şi "Creează un arc prin 3 puncte" se desenează conturul perimetral al plăcii. Arcul de cerc creat va fi aproximat din 10 segmente.

Cum se modelează planşeele casetate

Pentru o mai bună vizualizare se poate ascunde planul de lucru, apăsând "F7".

Cum se modelează planşeele casetate

Cum se modelează planşeele casetate
Crearea grinzilor

Se începe cu grinzile pe direcţia scurtă. Se creează o grindă cu secţiunea 20x40cm la unul din capetele structurii. Grinda va fi multiplicată utilizând comanda de copiere "Translaţie definită printr-un vector total (divizat în copii)". Vectorul se defineşte prin selecţie pe ecran, între punctele "1" şi "2".
Numărul de copii va fi de 15.


Cum se modelează planşeele casetate

După ce comanda de copiere a fost finalizată, se obţine un model ca în imaginea de mai jos :

Cum se modelează planşeele casetate

În mod similar se creează grinzile pe direcţia lungă a structurii, numărul de copii fiind 10:

Cum se modelează planşeele casetate

Lungimea grinzilor se modifică, astfel încât acestea să nu depăşească perimetrul plăcii. Pentru aceasta, se utilizează comanda "Tăiere (Ctr+U)":

Cum se modelează planşeele casetate

Pentru a selecta elementele cu uşurinţă, se recomandă schimbarea modului de redare din "Profile" în "Axe" şi modificarea modului de vizualizare a structurii în "Vedere de deasupra (Alt+3)" :

Cum se modelează planşeele casetate

Cum se modelează planşeele casetate

Se selectează perimetrul plăcii şi se utilizează comanda "Tăiere" pentru fiecare din grinzile care depăşesc perimetrul plăcii. Se obţine o structură ca în imaginea de mai jos:

Cum se modelează planşeele casetate

Pentru a genera grinda curbă, se utilizează comanda "Convertire linii în elemente liniare" pentru arcul de cerc din contur.

Cum se modelează planşeele casetate

Notă: Nu ştergeţi linia curbă deoarece conturul poligonal va fi folosit şi pentru a genera placa.

Grinda curbă va fi creată dintr-un număr de grinzi drepte scurte. Numărul grinzilor scurte este egal cu numărul de segmente care aproximează arcul de cerc. Secţiunea grinzilor va fi identică cu ultima secţiune introdusă pentru elementele liniare (în acest caz 20x40cm).

Cum se modelează planşeele casetate

Placa se generează în mod similar, convertind liniile care definesc perimetrul plăcii cu ajutorul comenzii "Convertire linii în elemente plane".

Cum se modelează planşeele casetate

Cum se modelează planşeele casetate

Atât grinzile cât şi placa au fost generate în axul lor. Pentru o reprezentare cât mai exactă a modelului, se pot defini anumite excentricităţi în fereastra de proprietăţi a unor elemente. Alinierea plăcii şi a grinzilor se poate face în diferite moduri. De exemplu, pentru a ridica placa la nivelul de sus al grinzilor, se defineşte o excentricitate de 10 cm, în fereastra de proprietăţi a plăcii.

Cum se modelează planşeele casetate

Pentru a vizualiza structura modelată se pot fot folosi comenzile de vizualizare din bara de de instrumente "Vederi predefinite".

Cum se modelează planşeele casetate