fbpx
 

Cum se utilizează opţiunile de discretizare globale

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  > 2011
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **

Advance Design permite definirea discretizării elementelor astfel încât să răspundă nevoilor diferitelor modele structurale definite. O discretizare corespunzătoare poate face diferenţa dintre rezultatele eronate şi rezultatele acceptabile.

Discretizare globală: Din meniu, se selectează Opţiuni - Discretizare pentru a deschide fereastra de definire a discretizării globale;

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

Din această fereastră se poate alege:

a. Tipul discretizării:
i. Delaunay - un algoritm de discretizare ce satisface condiţia ca pentru un set de n puncte din planul determinat de acestea, cercul circumscris unui triunghi determinat de trei puncte să nu conţină în interior niciun alt nod din plan;
ii. Grila - un algoritm ce va păstra pe cât posibil o distribuţie pătratică a discretizării;

OBS: Din cauza multitudinii de modele plane ce se pot genera, metoda de discretizare de tip "Grilă" nu poate fi aplicată întotdeauna. Din această cauză, atunci când un element plan nu poate fi discretizat utilizând metoda "Grila", Advance Design va trece automat la o metodă de discretizare de tip "Delaunay".

b. Tipul de elemente, în funcţie de tipul discretizării se pot alege:
i. Delaunay - Triunghiuri şi Dreptunghiuri - această metodă asigură o discretizare conform condiţiilor geometrice, astfel încât să se asigure o precizie corespunzatoare; aceste condiţii se referă la limitarea unghiurilor interioare dreptunghiurilor (45° < α < 135°) cu ajutorul triunghiurilor şi la limitarea coeficienţilor de formă; această metodă trebuie folosită atunci când elementul plan de discretizat are o formă neregulată, conţine goluri etc.;

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

Se observă că atunci când elementul are o formă regulată şi discretizarea este regulată.

ii. Delaunay - Doar dreptunghiuri - această metodă se poate folosi de asemenea cu succes la orice formă structurală însă pot apărea cazuri izolate în care regulile de conformare nu mai pot fi satisfăcute, mai ales atunci când pasul de discretizare este destul de mare iar precizia poate să scadă.

În cazul în care elementul are o formă regulată nu apar modificări faţă de punctul anterior.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

iii. Delaunay - Doar triunghiuri - acest tip de discretizare, de asemenea, poate fi aplicat oricărei geometrii structurale;

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

OBS: La folosirea acestei metode trebuie acordată atenţie stării de solicitare a elementului de calculat. Pentru a asigura fidelitatea rezultatelor trebuie efectuată în prealabil o analiză pe modele simplificate.

Din teoria elementelor finite, un model structural discretizat în elemente triunghiulare va avea rezultate apropiate cu o discretizare dreptunghiulară, atunci când se efectuează o analiză de tip placă plană încovoiată faţă de rezultatele obţinute pentru un element cu o comportare de tip membrană. În concluzie, această discretizare se va aplica numai în cazul elementelor plane solicitate perpendicular pe planul lor (elemente de tip shell şi placă).

iv. Grila - Triunghiuri şi Dreptunghiuri - această metodă asigură o discretizare populată cu cât mai multe patrulatere regulate iar acolo unde apar discontinuităţi, se vor folosi triunghiuri şi dreptunghiuri deformate pentru continuitate.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

v. Grila - Doar triunghiuri - vezi Delaunay - Doar triunghiuri;.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

c. Includerea încărcărilor la discretizare:

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale


Atunci când această opţiune este activată, discretizarea se va ajusta automat astfel încât dacă există încărcări punctuale sau liniare în afara reţelei, acestea să poată fi preluate de elementul portant prin intermediul unor noduri create corespunzator.

În figura de mai jos încărcarea punctuală nu se transmite la elementul portant iar cea liniară se descarcă doar în cele două puncte de la extremităţi.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale


Dacă se activează includerea încărcărilor la discretizare:

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

d. Mărimea implicită a unităţilor: - se referă la dimensiunea oricărei laturi a formei geometrice de discretizare pentru elementul plan discretizat şi la distanţa maximă dintre două noduri pentru elementele liniare;

OBS: Atunci când elementul de discretizat are o formă oarecare, dimensiunea unităţii de discretizare va fi ajustată inferior sau superior astfel încât să nu apară discontinuităţi în reţea.

e. Toleranţa discretizării: - această opţiune asigură în permanenţă o valoare a distanţei între marginile a două elemente structurale, mai mică decât toleranţa definită. Elementele structurale vor avea noduri comune;

În exemplul următor două elemente plane se află la o distanţă de 3mm unul faţă de celălalt.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

Dacă s-ar păstra valoarea implicită 1 mm pentru toleranţă, Advance Design nu va conecta cele două elemente ci va crea noduri specifice fiecărui element.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale

În schimb, dacă se modifică toleranţa discretizării la o valoare egală sau superioară distanţei dintre cele două elemente (4mm), Advance Design va crea noduri comune iar elementele vor fi considerate conectate. Prin afişarea marginilor elementelor se poate observa distanţa dintre cele două elemente însă nu apare decât un singur nod la intersecţia lor, ceea ce înseamnă că eforturile se vor transmite de la un element la altul.

Atenţie!: Modificarea toleranţei trebuie efectuată cu atenţie deoarece poate avea efecte nedorite, cum ar fi conectarea unor elemente ce nu trebuie conectate. Întotdeauna se va verifica discretizarea modelului.

Cum se utilizează optiunile de discretizare globale