fbpx
 

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  > 2009
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **

Advance Design permite utilizatorului să-şi definească o discretizare manuală a elementelor liniare astfel încât să poată simplifica modelul de analiză şi să răspundă cat mai bine nevoilor diferitelor modele structurale definite.

Discretizarea elementelor liniare:
Opţiunile ce permit modificarea discretizării elementelor liniare se găsesc în lista de proprietăţi a elementelor liniare, în categoria Discretizare.

i.  Automat - dacă această opţiune este activă, elementele structurale ce se suprapun/intersectează se conectează automat şi vor avea noduri comune;

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare

Opţiunea de discretizare automată inactivă     Opţiunea de discretizare automată activă


Cum se modifică discretizarea elementelor liniare

Această opţiune este utilă atunci când se doreşte ca anumite elemente să nu conlucreze cu alte elemente structurale, fie că sunt două elemente liniare/plane sau un element liniar şi unul plan.

ii.  Număr - defineşte numărul de elemente în care se va împărţi elementul, fără a ţine cont de mărimea implicită a unităţilor

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare

iii.  Mărime - defineşte dimensiunea maximă a discretizării suprascriind mărimea implicită a untităţilor (se utilizează unitatea de măsură a lungimilor); aplicând o spaţiere uniformă discretizarea va arăta ca mai jos;

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare

iv.  Spaţiere - această opţiune este direct legată de Mărime şi Dimensiunea secundară. Atunci când se utilizează oricare din celelalte opţiuni disponibile (în afară de spaţierea uniformă) câmpul dimensiunii secundare trebuie completat;
"început" şi "sfârşit se referă la sensul axei locale x-x, dacă elementul se desenează de la nodul i către nodul j, atunci axa locală este în direcţia pozitivă, de la i (început) la j (sfârşit);

v.  Dimensiunea secundară - defineşte dimensiunea minimă ce va depinde de tipul de spaţiere selectat;

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare


- Elemente mici la început - lungimea discretizării va creşte de la valoarea minimă definită la Dimensiune secundară către valoarea maximă definită în
  câmpul Mărime în sensul pozitiv al axei x-x;

- Elemente mici la sfârşit - lungimea discretizării va creşte de la valoarea minimă din câmpul Dimensiune secundară către valoarea maximă din câmpul
  Mărime în sensul negativ al axei x-x;

- Elemente mici la centru - lungimea discretizării va creşte de la valoarea minimă din câmpul Dimensiune secundară către valoarea maximă din câmpul
  Mărime în ambele sensuri ale axei x-x, începând de la mijlocul elementului;

- Elemente mici la capete lungimea discretizării va creşte de la valoarea minimă din câmpul Dimensiune secundară către valoarea maximă din câmpul
  Mărime în ambele sensuri ale axei x-x începând de la capetele elementului;


În imaginea următoare s-a utilizat o mărime a discretizării de 1.00m şi o dimensiune secundară de 0.20m.

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare

Aceste discretizări sunt utile atunci când elementele liniare se află în planul elementelor plane. Astfel se suprascriu opţiunile definite la discretizarea generală sau cea manuală a elementelor plane. În zonele extreme (colţuri) ale elementelor plane pot apărea concentrări de eforturi. Prin modificarea discretizării grinzilor, - de exemplu, prin impunerea unei rafinări în zonele de capăt ale acestora - rezultă o integrare mai corectă a eforturilor din aceste zone pe elementul plan şi pe grindă.

Cum se modifică discretizarea elementelor liniareCum se modifică discretizarea elementelor liniare

Tensiunile Sxx pe elementul liniar la una din extremităţi

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare

Modificarea numărului de elemente de discretizare optimizează timpul calculului efectiv. De exemplu, definind o discretizare mult mai rafinată în anumite zone ale structurii (acolo unde se pot aştepta concentrări de eforturi) şi păstrând o discretizare mai mare în alte zone se poate reduce semnificativ timpul de calcul al structurii (pentru mai multe detalii privind timpul de calcul vezi FAQ: Cum se poate reduce cantitatea de memorie virtuala necesara analizei)

vi.   Extindere în perete dacă o grindă reazemă pe un perete (în direcţie longitudinală) se poate activa această opţiune pentru a transmite eforturile de la grindă la perete astfel încât intersecţia celor două elemente să fie rigidă;

Diferenţa dintre elementul grindă cu opţiunea Extindere în perete dezactivată (sus) şi opţiunea activată (jos)

Cum se modifică discretizarea elementelor liniare