fbpx
 

Cum se modelează o structură cu cabluri?

 
  • Informatii
  • Software
    Advance Design
  • Modul
    Advance Design - General
  • Versiune
    2011
  • Tip
    Ipoteze de calcul
  • Dificultate
    **

În Advance Design se poate efectua atât calculul analizei liniare, cât şi al analizei neliniare, cu excepţia structurilor ce conţin elemente de tip "cablu" ce pot fi calculate doar cu analiza neliniară.

În exemplul următor vom considera o copertină metalică susţinută de elemente de tip "cablu". Descrierea structurii este prezentată în Figura 1.

Cum se modelează o structură cu cabluri?
Figura 1. Descrierea şi starea de solicitare a structurii analizate


Toate elementele sunt din oţel S235. Pentru acest model, secţiunea stâlpilor este HEB360 şi baza lor poate fi considerată fixă. Deschiderea structurii este de 2.5 metri. Contravântuirile verticale sunt realizate din ţevi cu secţiunea SHS50x5H şi sunt definite ca elemente de tip "bară". Grinda de legătură dintre stâlpi şi grinzile în consolă sunt realizate tot din ţevi, dar cu secţiunea SHS150x10H.

Aşa cum se poate observa în Figura 1, nu s-a definit nici un element plan. Vom defini doar un element de tip "panou" care va distribui încărcările pe elementele adiacente.

Întregul sistem este supus unei încărcări plane verticale (Fz = -3kN), care include şi greutatea proprie a elementului plan, precum şi două forţe orizontale (Fx = 25kN) care sunt aplicate îmbinării grindă-stâlp.

În ceea ce priveşte elementele de tip cablu, acestea sunt realizate din oţel S235 şi au un diametru de 2 cm.

După definirea combinaţilor de încărcări (Figura 2), vom crea un caz de analiză static neliniară. Pentru a vedea cum se creează un caz de analiză static neliniară şi pentru a configura parametrii acesteia, citiţi Cum se efectuează o analiză neliniară?

Cum se modelează o structură cu cabluri?
Figura 2. Combinaţii de încărcări


Pentru a obţine rezultate valide, se activează opţiunea "Deplasări mari" din fereastra de proprietăţi a cazului de analiză static neliniar.

Cum se modelează o structură cu cabluri?
Figura 3. Fereastra de proprietăţi a cazului de analiză static neliniar


Notă: Mărimea unităţii de discretizare influentează foarte mult rezultatele obţinute. Pentru acest exemplu se alege o mărime a unităţii de discretizare de 0.5 metri.

În figurile de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei static neliniare (rezultatele sunt obţinute pentru combinaţia de încărcări nr. 101).

Cum se modelează o structură cu cabluri?
Figura 4. Deplasările structurii analizate
       Cum se modelează o structură cu cabluri?
Figura 5. Forţa axială în elementele structurii analizate