fbpx
 

Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Detalii
 • Versiune
  2012
 • Dificultate
  *

Plăcile sunt, de regulă,orientate în planşe pe direcţie orizontală, în funcţie de latura cea mai lungă. Însă, în cazul plăcilor poligonale există câteva excepţii:

Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?


- Dacă placa este poligonală şi unghiul dintre două laturi este de 90 de grade, atunci placa va fi rotită astfel încât cea mai lungă latură să fie orizontală, iar cealaltă verticală.


Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?

- Dacă între cele două laturi perpendiculare există o mică teşire, placa este orientată la fel ca în cazul descries mai sus.La fel ca în cazul plăcilor poligonale, si plăcile îndoite sunt afişate după latura cea mai lungă.
Plăcile îndoite sunt formate (în etapa de modelare) dintr-o placă principală şi plăcile ataşate ce sunt racordate cu raza de îndoire. În planşe, plăcile îndoite vor fi orientate după cea mai lungă latură a plăcii principale.

Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?


Utilizând comanda "Definirea obiectului principal al plăcii îndoite", avem posibilitatea sade a schimbam placa principală, iar rezultatul din planşă va fi este diferit.

Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?

Cum sunt orientate plăcile poligonale şi plăcile îndoite în planşe?


Notă: Grătarele poligonale au acelaşi mod de reprezentare în planşă la fel ca plăcile poligonale.

Orientarea în planşele de debitare respectă regulile descrise mai sus indiferent de modul de realizare a plăcilor în model, fie că sunt create de îmbinările predefinite sau cu ajutorul opţiunilor de creare a plăcilor. În planşele cu vederi generale, orintarea plăcilor depinde de poziţia sistemului de coordonate utilizator.