fbpx
 

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Planuri
 • Versiune
  ≥2012
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *

"Graitec Advance Manager" permite modificarea numelui fişierului pentru maşini cu comandă numerică astfel încât să identifice proiectul solicitat, data fazei şi să includă alte atribute disponibile. Opţiunea este utilă atunci când sunt mai multe proiecte ce ajung la acelaşi furnizor cu aceeaşi referinţă a numelui fişierului, pentru fiecare proiect diferit.

Astfel, numărul proiectului (numărul contractului) poate fi inclus atât în numele fişierului, cât şi în marca (poziţia) ştanţată pe piesa confecţionată.

1) Deschideţi "Graitec Advance Manager". Din categoria "Setări" alegeţi "Valori implicite". Pentru a găsi parametrul corespunzător, utilizati filtrul de căutare: tastaţi "Nume" pentru a afişa o listă mai scurtă de opţiuni. Selectaţi "Nume fişier comandă numerică".

2) Fereastra de dialog "Date proiect" afişează valoarea curentă disponibilă: poziţia piesei individuale sau poziţia piesei principale, în funcţie de opţiunile pentru fişierele pentru maşinile cu comandă numerică definite în Advance Steel (fişierele pot fi generate fie ca piese individuale, fie ca piese principale). Se pot adăuga atribute suplimentare, de exemplu, în această situaţie se poate adăuga "%PROJECT_NO" ce corespunde numărului proiectului completat în "Setări de proiect" (categoria Gestionare, panoul "Setări".

Accesarea comenzii "Setări de poiect":

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


Informaţii proiect – „Proiect nr.

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


Setări în „Graitec Advance Manager

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


3) După ce adăugaţi numărul proiectului ca referinţa nouă este necesară actualizarea bazei de date. Comanda poate fi accesată::
- Din ribbon-ul Advance Steel: categoria „Gestionare”, panoul „Setări”, comanda „Actualizare parametrii impliciţi
- Din „Graitec Advance Manager”: butonul „Încărcaţi setările în Advance”.

4) Generaţi fişiere NC folosind comanda „NC” din categoria „Rezultat”, panoul „NC & DXF”. Fişierele create apar în Gestionarul de documente.

* Când verificaţi documentele rezultate, numărul proiectului trebuie să fie la începutul numelui fişierului.

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


Cu această modificare din „Graitec Advance Manager”, fişierul va avea acum o referinţă diferită în cadrul proiectului şi poate fi identificat uşor.

De asemenea, există o metodă ce permite ca această referinţă să fie amplasată pe piesa cu ştanţă (marcaj). Acesta este un proces standard NC ce poate fi inclus în setările „Graitec Advance Manager”.

1) Deschideţi „Graitec Advance Manager”. Folosiţi filtrul de căutare: tastaţi „CN”, căutaţi referinţa „Blocul CN – Informaţie semnatură” şi selectaţi.

2) Urmând etapele descrise mai sus puteţi adăuga numărul proiectului. Această informaţie va deveni parte a textului din ştanţa ce va fi amplasată pe piesă.

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


3) După efectuarea acestei modificări în fişierul pentru maşina cu comandă numerică, în linia ce controlează poziţia ştanţei (blocul SI), textul începe cu numărul proiectului din care face parte.

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


Pe piesa rezultată, referinţa apare pe faţa obiectului şi permite identificarea piesei din proiectul de referinţă, la fel ca şi poziţia piesei.
De asemenea, această setare se aplică şi în fişierele DXF generate din model:

Cum se poate include numărul contractului şi alte referinţe în numele fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică?


Atributele care pot fi utilizate pentru aceste valori implicite pot fi unul din urmatoarele:

• %PROJECT – numele proiectului
• %PROJECT_NO – numărul proiectului
• %CLIENT – numele clientului
• %BUILDING – numele şantierului
• %BUILDING_LOCATION – locaţia şantierului
• %CONTRACTOR – numele contractorului
• %DATE_ORDER – data comenzii
• %DESIGNER – numele proiectantului
• %DATE_CONSTR – data
• %DETAILER – numele desenatorului
• %MODEL_DWG – numele fişierului .dwg în care este salvat modelul
• %DRAWING_DWGs – numele planşei în care sunt detaliate elementele
• %DRAWING_NO – numărul planşei
• %SinglePartPosNum – poziţia piesei individuale
• %SPDRAWING_NO – numărul planşei piesei individuale
• %NCPOS_NUM – poziţia NC
• %POS_NUM – poziţia
• %ASSEMBLY – Lot/Fază
• %UserAttr1 – valoarea din Atribut utilizator 1
• %UserAttr2 – valoarea din Atribut utilizator 2
• %UserAttr3 – valoarea din Atribut utilizator 3
• %UserAttr4 – valoarea din Atribut utilizator 4
• %UserAttr5 – valoarea din Atribut utilizator 5
• %UserAttr6 – valoarea din Atribut utilizator 6
• %UserAttr7 – valoarea din Atribut utilizator 7
• %UserAttr8 – valoarea din Atribut utilizator 8
• %UserAttr9 – valoarea din Atribut utilizator 9
• %UserAttr10 – valoarea din Atribut utilizator 10
• %UserProjAttr1 – Atribut utilizator proiect 1
• %UserProjAttr2 - Atribut utilizator proiect 2
• %UserProjAttr3 - Atribut utilizator proiect 3
• %UserProjAttr4 - Atribut utilizator proiect 4
• %UserProjAttr5 - Atribut utilizator proiect 5
• %Material - materialul