fbpx
 

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  >2012
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  *

Advance Design Steel Connection pune la dispoziţia utilizatorului o gamă variată de îmbinări predefinite care pot fi ajustate şi calculate conform EC3 într-un mod rapid, acoperind eficient situaţiile întâlnite în calculul îmbinărilor structurilor metalice.

Librăria de îmbinări Advance Design Steel Conection este împărţită în 4 categorii în funcţie de tipul de îmbinare sau de elementele conectate. Cele patru categorii sunt: Grindă-Grindă; Grindă-Stâlp; Plăci de Bază şi Contravântuire.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?

I. Prima categorie, Grindă-Grindă, conţine următoarele îmbinări:Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?

II. A doua categorie, Grindă-Stâlp, conţine:Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
III. A treia categorie, Plăci de Bază, conţine:
Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
IV. A patra categorie, Contravântuire, conţine:În cele ce urmează vom detalia fiecare categorie în parte şi vom exemplifica fiecare îmbinare.

  I. Categoria Grindă-Grindă  
Această categorie include îmbinări între două grinzi.

I.1. "Îmbinare la coamă, cu şuruburi, cu vută" - îmbinare folosită de obicei pentru grinzile de acoperiş, (Fig. 1).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 1 Îmbinare la coamă, cu şuruburi, cu vută din categoria Grindă-Grindă


I.2. "Îmbinare cu corniere" - în general, aceasta este o îmbinare între o grindă principală şi o grindă secundară. Conectarea celor două grinzi este făcută de unul sau două corniere. Este utilizată pentru grinzi secundare ce sunt perpendiculare pe grinzile principale.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 2 Îmbinare cu corniere din categoria Grindă-Grindă


I.3. "Îmbinare oblică -cu corniere" - această îmbinare se aseamănă cu cea precedentă, diferenţa dintre ele fiind poziţia grinzii secundare faţa de grinda principală. Această îmbinare este folosită atunci când grinda secundară nu este perpendiculară pe grinda principală. În acest caz, elementele care conectează cele două grinzi nu mai pot fi corniere, ele fiind făcute din tablă îndoită în funcţie de unghiul dintre cele două grinzi. "Îmbinare oblică -cu corniere" poate fi folosită atunci când grinda secundară se află în planul grinzilor principale (Fig. 3) dar şi când grinda secundară nu se află în acest plan (Fig. 4).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 3 Îmbinare oblică -cu corniere din categoria Grindă-Grindă, cu grinda secundară în planul grinzilor principale


Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 4 Îmbinare oblică -cu corniere din categoria Grindă-Grindă, cu grinda secundară în alt plan decât cel al grinzilor principale


I.4. "Îmbinare dublă cu corniere" - această îmbinare se foloseşte atunci când pe grinda principală sunt prevăzute grinzi secundare pe ambele părţi. Grinzile secundare sunt conectate de grinda principală prin corniere sudate sau prinse cu şuruburi. În cazul îmbinărilor cu şuruburi, grinzile secundare sunt conectate de grinda principală prin intermediul aceloraşi şuruburi.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 5 Îmbinare dublă cu corniere din categoria Grindă-Grindă


I.5. "Îmbinare de preluare a momentului,cu placă de capăt" - această îmbinare constă în sudarea unei plăcuţe la capătul grinzii secundare, plăcuţă prin intermediul căreia se va face legătura cu grinda principală, prin intermediul unor şuruburi.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 6 Îmbinare de preluare a momentului, cu placă de capăt din categoria Grindă-Grindă


I.6. "Placă sudată lateral" - această îmbinare se face cu ajutorul unei plăcuţe sudate perpendicular pe inima grinzii principale, care se prinde cu şuruburi de inima grinzii secundare.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 7 Placă sudată lateral din categoria Grindă-Grindă


I.7. "Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară" - această îmbinare este similară îmbinării "Imbinare de preluare a momentului, cu placă de capăt", diferenţa majoră între cele două îmbinări se datorează faptului că "Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară" nu transmite moment înconvoietor, prin urmare este calculată ca o articulaţie.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 8 Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară din categoria Grindă-Grindă


  II. A doua categorie de îmbinări este "Grindă-Stâlp"  

II.1. "Îmbinare cu corniere" - ca şi în cazul îmbinării dintre două grinzi, grinda este conectată de stâlp cu ajutorul unor corniere (Fig. 9)

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 9 Îmbinare cu corniere din categoria Grindă-Stâlp


II.2. "Îmbinare oblică -cu corniere" - ca şi în cazul primei categorii de îmbinări, şi în cazul îmbinărilor dintre stâlp şi grindă avem la dispoziţie o îmbinare cu corniere, pentru grinzi care nu sunt perpendiculare pe stâlpi.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 10 Îmbinare oblică -cu corniere din categoria Grindă-Stâlp


II.3. "Îmbinare dublă cu corniere" - este o îmbinare între două grinzi, la aceeaşi cotă, pe feţele opuse ale inimii secţiunii unui stâlp (Fig. 11).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 11 Îmbinare dublă cu corniere din categoria Grindă-Stâlp


II.4. "Îmbinare de cadru, cu şuruburi, cu vută" - la această îmbinare grinda are o vută şi este conectată de talpa stâlpului cu ajutorul unei plăci de capăt prinse cu şuruburi (Fig. 12).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 12 Îmbinare de cadru, cu şuruburi, cu vută din categoria Grindă-Stâlp


II.5. "Îmbinare de preluare a momentului, cu placă de capăt" poate fi făcută şi între un stâlp şi o grindă. Ca şi în cazul primei categorii, "Grindă-Grindă", şi aici îmbinarea se face cu ajutorul unei plăci sudate la capătul grinzii, care este prinsă cu şuruburi de talpa stâlpului.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 13 Îmbinare de preluare a momentului, cu placă de capăt din categoria Grindă-Stâlp

II.6. "Placă sudată lateral" - ca şi în cazul primei categorii, această îmbinare se face cu ajutorul unei plăci care este sudată de stâlp şi conectată prin şuruburi de inima grinzii (Fig. 13).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 14 Placă sudată lateral din categoria Grindă-Stâlp


II.7. "Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară" - această îmbinare este similară cu "Îmbinare de preluare a momentului, cu placă de capăt", diferenţa dintre cele două constă în faptul că "Placa de capăt între grinda principală şi grinda secundară" este considerată articulaţie, prin urmare nu preia moment înconvoietor.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 15 Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară din categoria Grindă-Stâlp


  III. A treia categorie este "Plăci de Bază"  
Această categorie conţine îmbinări de la baza stâlpului, care fac legătura între stâlp şi fundaţie

III.1. "Placă de bază" - îmbinarea este realizată prin sudarea la capătul stâlpului a unei plăci care va fi conecatată de fundaţie cu ajutorul unor ancore. Îmbinarea poate fi prevăzută cu diferite plăcuţe de rigidizare, plăci de fixare sau profile de ancoraj.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 16 Îmbinare Placă de bază din categoria Plăci de Bază


III.2. "Placă de bază - tăiată" - această îmbinare este o îmbinare care seamănă cu "Placă de bază", diferenţa dintre ele fiind o prelucrare specială a stâlpului la partea de jos.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 17 Îmbinare Placă de bază din categoria Plăci de Bază


III.3. "Placă de bază pentru ţevi" - aceasta este o îmbinare a stâlpilor cu secţiune goală la interior, fie ea rotundă sau pătrată.

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 18 Îmbinare Placă de bază pentru ţevi din categoria Păci de Bază


  IV. Ultima categorie de îmbinări este "Contravântuire"  
Această categorie conţine îmbinări la care elementul de legătură este un guşeu. Aceste îmbinări sunt în general folosite pentru conectarea grinzilor cu secţiune L.

IV.1. "Guşeu pentru o diagonală" - îmbinarea este realizată cu ajutorul unui guşeu sudat de stâlp şi sudat sau prins cu şuruburi de grindă (Fig. 19).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 19 Îmbinare Guşeu pentru o diagonală din categoria Contravântuire


IV.2. "Guşeu pentru 2 diagonale" - îmbinare similară cu prima, care conectează două grinzi cu un stâlp, prin intermediul unui guşeu (Fig. 20).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 20 Îmbinare Guşeu pentru 2 diagonale din categoria Contravântuire


IV.3. "Guşeu pentru 3 diagonale" - îmbinare similară cu primele două, care conectează trei grinzi cu un stâlp, prin intermediul unui guşeu (Fig. 21).

Care sunt îmbinările disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connections?
Fig. 21 Îmbinare Guşeu pentru 3 diagonale din categoria Contravântuire