fbpx
 

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - GAM
 • Versiune
  ≥2011
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  **

Într-un ansamblu şurub, lungimea şurubului preluată dintr-un standard existent trebuie să acopere:

- Grosimea şaibelor şi a piuliţelor care sunt parte a ansamblului
- Lungimea proiecţiilor
- Grosimea de strângere

Se stochează legătura dintre lungimea de strângere pe care un şurub o poate acoperi şi lungimea efectivă a şurubului respectiv.

Pentru a înţelege cum Advance Steel calculează în mod automat lungimea şurubului, efectuaţi paşii următori:

1. Lansaţi Graitec Advance Manager şi selectaţi “SetăriŞuruburi”.
2. Deschideţi lista “Şuruburi” şi selectaţi un şurub.
3. În pagina "Parametrii" se configurează lungimea şurubului şi grosimea de strângere.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?


4. Pentru a calcula grosimea de strângere pentru un ansamblu şurub, trebuie să creaţi reguli pentru calculul automat al lungimilor.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?


Adăugarea unei reguli noi presupune activarea opţiunii regulii şi completarea parametrilor corespunzători:
Lungimea şurubului: adăugaţi, din standardul şurubului, prima lungime pentru diametrul respectiv

Delta lungime şurub: este definit pentru fiecare regulă şi reprezintă incrementul lungimii şurubului. Automat se va crea o nouă înregistrare în lista de şuruburi, preluând valoarea lungimii şurubului definită în pagina precedentă, la care se adaugă incrementul pentru următoarele înregistrări. Daca şurubul are mai multe valori pentru acest increment, atunci trebuie să creaţi mai multe reguli.

Valorile minime şi maxime ale pachetului de prindere: aceste valori sunt preluate din standardul şurubului, care nu include şi grosimea pachetului de prindere. Aceasta din urmă se calculează prin scăderea grosimii fiecărei piuliţe şi şaibe din grosimea minimă a pachetului de prindere din standard.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?


5. După ce regula a fost definită, apăsaţi "Aplică". Seva calcula automat grosimea de prindere pentru celelalte lungimi de şurub, ţinând cont de această regulă. În tabelul 2 din pagina “Şuruburi” se vor adăuga suficiente linii, în funcţie de increment, pentru a ajunge la grosimea maximă de strângere, apoi se va opri.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?