fbpx
 

Cum se creează şi se importă o îmbinare utilizator?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Modelare
 • Versiune
  ≥2011
 • Tip
  General
 • Dificultate
  ***

îmbinările interactive create de utilizator sunt folositoare atunci când se modelează structuri cu un grad ridicat de repetiţie şi îmbinările create manual trebuie poziţionate între elemente cu aceeaşi secţiune transversală şi cu aceleaşi unghiuri de îmbinare.
Un exemplu de ansambluri în care îmbinările utilizator sunt folositoare sunt fermele din lemn. Exemplul realizat în acest FAQ este o îmbinare manuală creată între talpa superioară şi inferioară ale unei ferme de lemn.

Utilizarea comenzilor "Crează/Importă o îmbinare template" este prezentată în paşii de mai jos:

A. Crearea îmbinării template (şablon):

1. într-un model nou creaţi îmbinarea dintre profilele structurale, cu toate elementele necesare: profile adiţionale (profilul albastru din exemplu), plăci, tăieri, şuruburi, suduri etc.
2. Atribuiţi fiecarui profil structural un rol. Acest pas este important pentru că, atunci cand se importă o îmbinare utilizator, trebuie să se selecteze profilele în funcţie de rolul atribuit.
Profilului galben i-a fost atribuit rolul "Talpă superioară grindă cu zăbrele", iar profilului maro, "Talpă inferioară grindă cu zăbrele".
3. Pozitionaţi SCU într-un loc distinct: pe una dintre muchiile unui profil, în punctul de intersecţie al axelor profilelor sau în orice alt punct important al îmbinării. Rotirea SCU-ului este importantă. Pentru ca îmbinarea utilizator să se creeze corect, este necesar ca SCU-ul, în modelul unde se importă îmbinarea, sa fie poziţionat şi rotit la fel ca în modelul unde este salvata îmbinarea (şablon).
în exemplu, SCU-ul a fost modificat în SCG (WCS), iar apoi a fost mutat cu originea în punctul de mijloc al unei muchii a tălpii inferioare (profilul maro).

Cum se creează şi se importă o îmbinare utilizator?

4. Din panoul "Funcţii îmbinari" selectaţi "Creează o îmbinare template". Atribuiţi un nume îmbinării manuale, iar apoi selectaţi toate elementele care doriţi să fie create automat, mai puţin profilele structurale (profilul galben şi maro din exemplu).
Un paralelipiped albastru este creat în jurul îmbinării manuale.

Cum se creează şi se importă o îmbinare utilizator?

5. Salvaţi modelul în următoarea locaţie: C:ProgramDataGraitecAdvance Steel2012SharedConnectionTemplates

B. Importarea îmbinarii template (sablon):

1. Deschideţi modelul proiectului în care doriţi să importaţi îmbinarea interactivă.
2. Pozitionaţi SCU-ul la fel ca în îmbinarea template salvată anterior.
3. Din panoul "Funcţii îmbinări", selectaţi comanda "Importă îmbinarea template". în fereastra care apare, selectaţi şablonul îmbinării pe care doriţi să-l creaşi si apăsaţi "OK". Această fereastră afişează o previzualizare a îmbinării selectate, cu tot cu poziţia SCU-ului pentru a-l putea compara cu cel din model.

Cum se creează şi se importă o îmbinare utilizator?

4. Selectaţi profilele potrivit rolurilor solicitate în bara de comandă; rolurile sunt cele setate la punctul 2 din "Crearea îmbinarii template". Dacă selecţia profilelor este realizată în altă ordine, atunci îmbinarea rezultată nu va fi la fel ca cea din şablon.
în exemplu, primul profil selectat este "Talpa inferioara" (profilul maro) şi după aceea "Talpa superioara" (profilul galben).

îmbinarea template (şablon) poate fi folosită şi în cazul unor profile in oglindă.

Cum se creează şi se importă o îmbinare utilizator?