fbpx
 

Care sunt combinaţiile de încărcări exportate de Advance Design în modulul Advance Design Steel Connection, folosit pentru calculul îmbinărilor?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  ≥2012
 • Tip
  General
 • Dificultate
  ***

În cazul în care îmbinările calculate în Advance Design sunt exportate către Advance Design Steel Connection, forţele care acţionează asupra îmbinării şi secţiunile elementelor conectate nu pot fi modificate.

Atunci când din Advance Design este lansată comanda "Export to ADSC", se exportă catre Advance Design Steel Connection numai combinaţiile de încărcări relevante pentru calculul îmbinării.

Din lista combinaţiilor de încărcări generate de Advance Design, vor fi exportate numai combinaţiile care produc eforturi maxime/minime. Următoarele eforturi sunt considerate relevante pentru calculul unei îmbinări:

⇒ Fx max/min – forţa axială maximă/minimă ce acţionează asupra elementului secundar
⇒ Fz max/min – forţa tăietoare maximă/minimă ce acţionează asupra elementului secundar
⇒ My max/min – moment înconvoietor preluat de îmbinare
⇒ My/Fx max/min – raportul maxim/minim dintre momentul înconvoietor şi forţa axială
⇒ Sxx max/min – valoarea maximă/minimă a tensiunii din secţiunea elementului secundar
⇒ Sv max – valoarea maximă a tensiunii von Misses
max

Se consideră, în general, că aceste eforturi acţionează asupra elementulului secundar al îmbinării. Atunci când sunt exportate, combinaţiile de încărcări primesc, pe lângă numărul de identificare (101, 102, 103, 104...), şi un nume care conţine efortul maxim regăsit în cadrul combinaţiei respective.

Este posibil ca dintr-o anumită combinaţie de încărcări să rezulte mai multe eforturi cu valoare maximă. În acest caz, eforturile cu valoare maximă din cadrul acestei combinaţii vor fi enumerate în numele pe care această combinaţie îl va primi în lista eforturilor îmbinării.

Pentru a înţelege mai bine acest mecanism, se va lua drept exemplu o îmbinare ce conectează două elemente ce fac parte dintr-o structură metalică. în model s-au creat mai multe cazuri de încărcări iar combinaţiile au fost generate automat.

Care sunt combinaţiile de încărcări exportate de Advance Design în modulul Advance Design Steel Connection, folosit pentru calculul îmbinărilor?

Care sunt combinaţiile de încărcări exportate de Advance Design în modulul Advance Design Steel Connection, folosit pentru calculul îmbinărilor?

După efectuarea analizei cu element finit, îmbinarea poate fi exportată direct în modulul Advance Design Steel Conection.

Care sunt combinaţiile de încărcări exportate de Advance Design în modulul Advance Design Steel Connection, folosit pentru calculul îmbinărilor?


Lista eforturilor pentru care se vor efectua verificările de rezistenţă poate fi verificată prin acesarea ferestrei "Forces" din fereastra de editare a proprietăţilor îmbinării.

Care sunt combinaţiile de încărcări exportate de Advance Design în modulul Advance Design Steel Connection, folosit pentru calculul îmbinărilor?


În schema de mai jos sunt prezentate legăturile între combinaţiile exportate şi eforturile maxime/minime, relevante pentru calculul îmbinării:

Care sunt combinaţiile de încărcări exportate de Advance Design în modulul Advance Design Steel Connection, folosit pentru calculul îmbinărilor?


Analizând schema de mai sus, putem deduce următoarele:

⇒ pentru combinaţia de încărcări "101", s-a obţinut maximul tensiunilor negative, "Sxx-" şi minimul tensiunilor pozitive, "Sxx+", din secţiunea elementului secundar
⇒ combinaţia de încărcări "112" este cea din care rezultă o valoare maximă pentru raportul "My/Fx"
⇒ combinaţia de încărcări "113" oferă maximul tensiunilor pozitive, "Sxx+" şi minimul tensiunilor negative, "Sxx-" din secţiunea elementului secundar
⇒ combinaţia de încărcări "119" este combinaţia care produce maximul pentru următoarele eforturi: "Fz", "My", "Sv", "Fx+Fz" şi minimul eforturilor "Fx" ce acţionează asupra elementului secundar al îmbinării
⇒ în combinaţia de încărcări "124" s-au obţinut valorile maxime pentru "Fx" şi "My/Nx" şi minimul pentru "Fz" şi "My"