fbpx
 

Cum se organizează extrasele de armare în funcţie de prefixul mărcii barelor?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Concrete
 • Modul
  Autodesk Advance Concrete - Toate
 • Versiune
  ≥2013
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *

Proiectele de anvergură conţin în general planuri de detaliere cu un număr mare de elemente de armare. Pentru un mod de lucru organizat şi eficient, utilizatorul poate include în marca barei un prefix, format din litere sau cifre, pentru a putea grupa armătura în funcţie de tipul barelor, ansambluri de elemente, nivelul clădirii etc.

Cum se organizează extrasele de armare în funcţie de prefixul mărcii barelor?


Dacă se optează pentru acest tip de organizare a barelor într-un plan, exista opţiuni de afişare pentru extrasele de armare care contribuie la o reprezentare ordonată a elementelor de armătură.

Acestea pot fi accesate din ferestra de proprietăţi a extrasului, categoria "Definire":

- "Utilizaţi inii goale" – după fiecare grup de mărci cu acelaşi prefix, se afişează un rând de celule goale în listă;
- "Utilizaţi prefix numai pe prima linie" – pentru un grup de mărci cu acelaşi prefix, acesta este afişat doar pentru prima dintre ele.

Cum se organizează extrasele de armare în funcţie de prefixul mărcii barelor?


Pentru ca schimbările sa fie vizibile în liste, opţiunea "Marcă şi prefix" trebuie selectată din fereastra "Preferinţe proiect", categoria "reguli":

Cum se organizează extrasele de armare în funcţie de prefixul mărcii barelor?


De exemplu, în cazul unui plan de armare care include armătura verticală din pereţii unei faţade de clădire, s-a optat pentru gruparea armaturilor în funcţie de nivelul clădirii unde sunt poziţionate:

Cum se organizează extrasele de armare în funcţie de prefixul mărcii barelor?


Se alege un template de extras de armare care afişează şi prefixul inclus în marca armăturii. Iniţial, acesta este afişat pentru fiecare marcă. Pentru a schimba reprezentarea, opţiunile prezentate mai sus pot fi activate (simultan sau doar una dintre ele) din fereastra de proprietăţi a extrasului de armare. Acesta va fi actualizat automat după validarea ferestrei:

Cum se organizează extrasele de armare în funcţie de prefixul mărcii barelor?