fbpx
 

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  ≥2012
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **

În practica curentă a proiectării structurale cu Advance Design, deseori se întâlneşte un număr mare de combinaţii de încărcări. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în calculul îmbinărilor metalice efectuat cu modulul de calcul Advance Design Steel Connection. Raportul complet al verificărilor poate deveni astfel foarte lung şi greu de urmărit. Pentru a face mai uşoară urmărirea calculelor şi verificărilor în cadrul unui raport generat cu Advance Design Steel Connection, se poate opta pentru cinci tipuri de raport:

1- Detaliat
2- Simplificat
3- Detaliat doar pentru verificările eşuate
4- Niciun raport
5- Pentru toate cazurile de încărcări

Pentru a înţelege mai bine rolul fiecărui tip de raport, vom exemplifica pentru o îmbinare de tip "Placă de capăt între stâlp şi grindă", definită în Advance Design şi calculată cu modulul de calcul Advance Design Steel Connection:

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


În Advance Design, pentru această structură au fost definite încărcări datorate greutăţii proprii, trei cazuri de încărcare utilă şi încărcări datorate acţiunii vântului. Cu aceste cazuri de încărcare au fost generate automat 43 de combinaţii de încărcări. După ce structura a fost calculată, se selectează îmbinarea şi se exportă către Advance Design Steel Connection.

În proprietăţile îmbinării, accesate în cadrul modulului Advance Design Steel Connection, se pot observa combinaţiile de încărcări importate.

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Tipul de raport este ales din pagina de proprietăţi a îmbinării, din fereastra "Calcul îmbinare", folosind butonul "Setări". Se deschide pagina de proprietăţi cu acelaşi nume. În această fereastră, se poate selecta unul din cele cinci tipuri de rapoarte disponibile în lista "Opţiuni afişare".

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Raportul "Pentru toare cazurile de încărcare" este un tip de raport complet, el prezentând pentru fiecare combinaţie: numele verificării, condiţia de verificare, formula analitică, formula numerică, rezultatul verificării, procentul de solicitare şi concluzia verificării.

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Documentul generat cu opţiunea "Niciun raport" cuprinde numai numele fiecărei verificări, procentul de solicitare al elementului verificat şi concluzia verificării: "Verificare eşuată" sau "Verificare reuşită". Verificările sunt prezentate o singură dată pentru combinaţia de încărcări cea mai defavorabilă

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Documentul de tip "Doar pentru verificările eşuate" afişează complet verificările pentru care procentul de solicitare depăşeşte 100%, în timp ce pentru verificările cu procent de solicitare al elementelor mai mic de 100%, se afişează numai numele verificării, procentajul şi concluzia. Verificările vor fi prezentate doar pentru combinaţia cea mai defavorabilă.

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Documentul "Simplificat" prezintă verificările cu cel mai mare grad de solicitare. Pentru fiecare verificare sunt afişate: numele verificării, condiţia de verificare, formula analitică, gradul de solicitare şi concluzia verificării.

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Raportul "Detaliat" cuprinde verificările pentru cazul de încărcare cel mai defavorabil, informaţiile prezentate pentru fiecare verificare fiind complete: numele verificării; condiţia de verificare, formula analitică, formula numerică, rezultatul verificării, procentul de solicitare şi concluzia verificării.

Cum se generează diferitele tipuri de rapoarte de calcul în Advance Design Steel Connection?


Pentru a genera corect un raport pentru care a fost schimbată opţiunea de afişare, trebuie ca înainte de generarea acestuia să se efectueze din nou verificarea îmbinării.