fbpx
 

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  ≥2012
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **
Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?

Anumite îmbinări, cum ar fi "îmbinare dublă cu corniere" sau unele îmbinări din categoria "Contravântuire" pot conecta profilul principal cu două sau trei profiluri secundare. Eforturile de calcul, sunt considerate ca acţionând asupra îmbinării prin intermediul profilurilor secundare; prin urmare trebuie definite eforturile pentru fiecare element secundar.

Pentru exemplificare, vom defini eforturile de calcul pentru o îmbinare de tip "Guseu pentru 3 diagonale".

Primul pas este identificarea elementelor secundare.

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?

Eforturile de calcul sunt generate cu ajutorul combinaţiilor de încărcări.

Se definesc cazurile de încărcare folosind comanda "Forces" din panoul "Unelte". După definirea cazurilor de încărcare se generează combinaţii de încărcări.

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?


Se deschide fereastra "Eforturi - Bara secundară 1", şi se definesc cazurile de încărcare şi valorile corespunzătoare primului profil secundar.


În acest exemplu au fost definite cazul de încărcare din greutate proprie şi cazul de încărcare utilă. Cazurile de încărcare definite pentru primul profil secundar sunt aceleaşi pentru toate profilurile secundare ale îmbinării. Cazurile de încărcare vor avea valori proprii fiecărui profil secundar.

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?


Pentru a introduce valorile cazurilor de încărcare corespunzătoare profilului 2 se apasă săgeata din partea de jos a ferestrei de proprietăţi "Eforturi - Bara Secundară 1". Automat se modifică denumirea ferestei de proprietăţi în funcţie de profilul secundar ales.

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?


În mod similar se definesc cazurile de încărcare pentru al treilea profil secundar.

După ce au fost definite cazurile de încărcare pentru toate profilurile secundare, se generează combinaţiile de încărcări.
Din combinaţiile de încărcări se obţin eforturile pentru fiecare element secundar. Aceste eforturi pot fi vizualizate în fereastra de proprietăţi a îmbinării:

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?

Cum se definesc încărcări pentru îmbinări cu mai multe elemete secundare, în Advance Design Steel Connection?