fbpx
 

Cum poate fi conectat un guseu de talpă unui profil cu secţiunea I?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - General
 • Versiune
  ≥2013
 • Tip
  General
 • Dificultate
  *

Îmbinările cu guseu disponibile pentru calcul în Advance Design Steel Connection sunt: Guseu pentru o diagonală; Guseu pentru două diagonale şi Guseu pentru trei diagonale.

How can a gusset be connected to a main beam?

În această exemplificare este tratat cazul unei îmbinări Guseu pentru două diagonale.

Când se creează o îmbinare cu guseu în programul Advance Design Steel Connection, secţiunile elementelor conectate sunt create în raport cu axa centrului lor de greutate. Axele centrelor de greutate ale tuturor profilelor conectate de îmbinare se găsesc în acelaşi plan. Secţiunile predefinite pentru elementele conectate sunt: IPE400 pentru elementul principal şi L100x10 pentru cele două elementele secundare (contravântuiri). Elementele secundare sunt înclinate cu 45A° faţă de elementul pricipal. Guseul este sudat de inima elementului principal, iar elementele secundare sunt conectate prin şuruburi de guseu, aşa cum se observă în imaginea alăturată.

Guseul poate fi conectat la inimă sau la una din tălpile profilului principal.

Atunci când guseul este conectat de inima profilului principal, acesta poate fi conectat direct de inimă sau poate fi sudat perpendicular pe o placă metalică. Placa, la rândul ei, se conectează de inima elementului principal prin sudură sau şuruburi.

How can a gusset be connected to a main beam?


Opţiunea de a folosi placă de capăt, sudată perpendicular pe guseu, dar şi modalitatea de prindere a acesteia, se găsesc în fereastra de proprietăţi a îmbinării:

How can a gusset be connected to a main beam?


Guseul mai poate fi conectat şi de una din tălpile profilului principal. Poziţia guseului faţă de elementul principal este definită de poziţiile elementelor secundare. Astfel, pentru a aşeza guseul, trebuie repoziţionate elementele secundare. Poziţia acestora se defineşte din fereastra de proprietăţi, Profile suport, prin modificarea parametrului 4.Deplasare pe Y.

Pentru acest exemplu, elementele secundare vor fi deplasate cu 238.2mm. Această distanţă reprezintă jumătate din înălţimea elementului principal (200mm), la care se adaugă distanţa dintre axa centrului de greutate a profilului secundar şi latura secţiunii în contact cu guseul (28.2mm) şi grosimea guseului (10mm). Cele două elemente secundare au aceeaşi secţiune, prin urmare ele vor fi deplasate cu aceeaşi distanţă. Semnul introdus pentru valuarea deplasării defineşte sensul de deplasare.

How can a gusset be connected to a main beam?


Pentru acest mod de prindere, trebuie folosit tipul de îmbinare şuruburi sau Suduri şi şuruburi. Această opţiune se găseşte în pagina de proprietăţi Îmbinare guseu.

În cazul unei îmbinări conectate de şuruburi, se foloseşte opţiunea Şuruburi:

How can a gusset be connected to a main beam?


În cazul unei îmbinări sudate, se foloseşte opţiunea Suduri şi şuruburi, iar numărul de şuruburi este definit nul.

How can a gusset be connected to a main beam?


Un alt mod de conectare a guseului constă în prinderea acestuia perpendicular pe talpa profilului principal. Pentru a crea acest tip de îmbinare, profilul principal trebuie rotit cu 90 de grade faţă de poziţia sa iniţială. Unghiul de rotaţie este definit în pagina de proprietăţi a profilelor - Profile suport, prin introducerea valorii "0" pentru parametrul 1.Unghi în jurul axei:

How can a gusset be connected to a main beam?


Ca şi în cazul conectării guseului de inima profilului principal, conectarea acestuia cu talpa profilului principal se poate face prin sudarea directă sau prin sudarea lui pe o placă perpendiculară, iar aceasta poate fi la rândul ei sudată sau conectată cu şuruburi de talpa profilului principal:

How can a gusset be connected to a main beam?