fbpx
 

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Modelare
 • Versiune
  ≥2012
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  **
Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?

Grinzilor de vang li se pot atribui secţiuni utilizator, ceea ce permite folosirea oricărei forme de secţiune pentru acest tip de element.

Utilizând comanda "Creează profilul selectat" se defineşte o secţiune utilizator.
Pentru a completa baza de date cu noua secţiune, se foloseşte comanda "Actualizează parametrii impliciţi" din categoria "Gestionare".
Pentru exemplificare, vom crea o secţiune utilizator C asimetric denumită "CAsymHook250x150", de clasă "CAsymmetric-Hook".

Cu ajutorul Graitec Advance Manager 2012 se deschide baza de date AstorProfiles: SetăriEditor de tabeleDeschideODBCAstorProfiles.

în baza de date AstorProfiles se caută tabela "ProfileMasterTabel" cu ajutorul filtrului. în acestă tabelă se găseşte noua secţiune utilizator. Din coloana "TypeNameText" se copiază numele intern atribuit secţiunii utilizator "Usr CAsymmetric-Hook".

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?


Tot în baza de date AstorProfiles se caută tabela de definiţie a profilului al cărui nume este asemănător cu numele intern al secţiunii, "USR_CAsymmetric-Hook". Din coloana "Section name" se copiază numele secţiunii "CAsymHook250x150".

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?


în baza de date "AstorRules" se caută tabela "RULE_StairStringerUserSections" cu ajutorul filtrului.

Parcurgeţi următoarele etape pentru a adăuga o nouă linie în tabela "RULE_StairStringerUserSections":

⇒ Se adaugă un număr unic în coloana "Key".
⇒ Coloana "DefaultProfile" se completează astfel:
"Usr CAsymmetric-Hook#@§@#CAsymHook250x150", unde
• "Usr CAsymmetric-Hook" este numele intern al secţiunii din tabela "ProfileMasterTable" din baza de date AstorProfiles;
• "#@§@#" este un separator unic care se foloseşte pentru orice nouă secţiune adăugată;
• "CAsymHook250x150" este numele secţiunii din tabela de definiţie a profilului "USR_ CAsymmetric-Hook" din baza de date AstorProfiles.

⇒ Coloana "Note" se completează opţional; de exemplu, poate conţine informaţii despre tipul de secţiune. Aceste informaţii nu apar în îmbinarea predefinită "Scară".

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?


Se creează o scară predefinită. în fereastra de proprietăţi a acesteia, din pagina Distanţă + Grindă de vang se poate selecta secţiunea utilizator definită.

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?

Cum se creează grinzi de vang cu secţiune utilizator?