fbpx
 

Cum se editează noua paletă de instrumente?

 
 • Informatii
 • Software
  Autodesk Advance Steel
 • Modul
  Autodesk Advance Steel - Toate
 • Versiune
  ≥2013
 • Tip
  General
 • Dificultate
  **

Advance Steel 2013 aduce o nouă paletă de instrumente cu grafică nouă, butoane animate şi funcţionalităţi mai prietenoase, oferind acces la comenzi şi opţiuni din funcţionalităţile de CAD şi Advance Steel.

În timp ce noua paletă de instrumente oferă câteva opţiuni precum minimalizare, auto-ascundere şi închidere pe paletă, configurarea ei este bazată pe un fişier de tip XML care poate fi editat pentru a-i schimba modul de afişare (mărimea butoanelor, culoarea fundalului sau transparenţa), gestionarea poziţiei butoanelor şi chiar pentru a adăuga noi categorii şi comenzi.

1) Modificarea modului de afişare a paletei de instrumente:
Pentru a deschide fişierul xml al paletei de instrumente, mergeţi în folder-ul: C:ProgramDataGraitecAdvance Steel2013SteelSupportToolbars2009 şi deschideţi GrPaletteData.xml cu orice editor de text sau xml.

Cum se editează noua paletă de instrumente?


⇒ Opacitatea este schimbată din mai multe linii, în funcţie de elementul căruia dorim să-i modificăm acest parametru.

- Opacitatea generală pentru secţiunea principală a paletei de instrumente se modifică din linia nr. 7 a xml-ului, care are formatul: x.xx. Valoarea din mijloc trebuie sa fie un număr între 0 şi 1, unde 0 reprezinta transparenţă totală şi 1 opacitate.

Cum se editează noua paletă de instrumente?


În plus faţă de opacitatea generală, avem şi un control pentru cea a butoanelor din secţiunea principală a paletei, care se modifică din linia: <PaletteItemOpacity>0.5</PaletteItemOpacity>

La finalul fiecarei categorii avem opacitatea butoanelor care accesează diferitele categorii. Formatul este următorul:

Cum se editează noua paletă de instrumente?


Modul în care este afişat fundalul paletei este o combinaţie dintre culoare (care se observă în liniile care separă diferite subcategorii) şi o imagine.

Pentru modificarea culorii folosim valoarea hexazecimală dintre <BckColour></BckColour> sau <PaletteItemBckColour></ PaletteItemBckColour> (pentru culoarea fundalului butoanelor). Aceste coduri de culoare hexazecimale se pot obţine din orice document sau sursă care conţine coduri html pentru definirea culorilor. De exemplu: codul pentru alb este #FAFAFA şi pentru negru: #000000 etc.

<BkgColor>#FAFAFA</BkgColor>
<PaletteItemBkgColor>#DF0101</PaletteItemBkgColor>

Imaginea de fundal poate fi schimbată din linia <Image></Image>, disponibilă şi pentru secţiunea principală a paletei de instrumente (linia 8) şi la finalul fiecarei categorii. Implicit, pozele configurate sunt Glass(x).png,stocate într-un fişier dll din instalarea Advance Steel. Pentru a adăuga o noua imagine, este nevoie să:

⇒ Realizaţi în orice editor grafic (sau importaţi) un fişier de tip png. Rezoluţia imaginii nu contează, deoarece aceasta este scalată automat de către paletă. Apoi, mergeţi în directorul care conţine fişierul XML (C:ProgramDataGraitecAdvance Steel2013SteelSupportToolbars2009) şi creaţi un director nou cu orice denumire (de exemplu "Imagini". Copiaţi imaginea de fundal în acest director.

⇒ Editaţi liniile <Image> din xml cu următorul text: “Nume director”/”Nume imagine”. De exemplu, dacă numele directorului este “Imagini”şi numele imaginii de fundal este “imagine_fundal1.png”, xml-ul va fi configurat cu: <Image>Imagini/imagine_fundal1.png</Image>

Mărimea butoanelor se modifică dintr-o serie de linii, care conţin valoarea dimensiunii în pixeli. Forma nu este obligatoriu pătrată, motiv pentru care dimensiunea unui buton este dată de două valori: lăţime şi înalţime.

În fişierul xml putem scrie orice valoare pentru mărime, dar intern această valoare are o limită inferioară şi una superioară, peste care nu putem trece în editarea lui (orice valoare peste aceste limite va fi ignorată, Advance Steel folosind valoarea minimă/maximă imediată alăturată).
Liniile de definiţie sunt:
<PaletteItemWidth>50</PaletteItemWidth> şi <PaletteItemHeight>50</PaletteItemHeight>pentru mărimea butoanelor principale.
Limitele pentru acest buton sunt: 60 ... 150

<PaletteCategoryWidth>35</PaletteCategoryWidth> şi <PaletteCategoryHeight>35</PaletteCategoryHeight> pentru butoanele categoriilor.
Limitele pentru acest buton sunt: 30 ... 100

în plus faţă de modificarea mărimii butoanelor, putem schimba şi numărul de coloane în care butoanele se aranjează, din:
<PaletteItemColumns>3</PaletteItemColumns>.
Numărul de coloane care poate fi configurat trebuie sa aibă valoarea între 1 şi 4.

Comenzile şi funcţionalităţile accesate din paleta de instrumente – butoanele – sunt configurate cu ajutorul categoriilor. Fiecare categorie este definită de un nume, o imagine / culoare de fundal / opacitate pentru butonul categoriei, şi apoi o serie de definiţii pentru fiecare buton, aranjate într-o anumită ordine care controlează poziţia butonului pe paletă. Pentru a schimba poziţia lor, este nevoie sa mutăm întreaga definiţie a butonului, care conţine următoarele linii:

Cum se editează noua paletă de instrumente?


2) Crearea unei noi categorii.
Pentru configurarea unei noi categorii (pentru acest FAQ vom crea o categorie nouă numita TEST, cu un buton care va accesa îmbinarea "Placă de bază"):

⇒ În prima parte avem câteva linii în care se definesc numele şi ID-ul categoriei. Numele configurat aici va aparea la interfaţă, iar ID-ul trebuie sa conţină un număr unic faţă de celelalte categorii.
<PaletteCategory>
      <Name>TEST</Name>
      <Id>10</Id>


⇒ A doua parte conţine definiţia butonului. Aici putem defini numele butonului, comanda pe care o accesează şi parametrii vizuali (imagine, culoare)
- Comanda se defineşte după cum urmează:
Prima dată scriem textul ^C^C urmat de comandă. Aceasta poate fi citită în linia de comandă în momentul în care comanda este folosita în Advance Steel. Pentru îmbinarea Placă de Bază, comanda este: _AstM4CrConByVb BasePlate
Prin urmare, comanda se va scrie în definiţia paletei de instrumente după cum urmează: ^C^C_AstM4CrConByVb BasePlate

- Imaginea este asociată în câmpul <Images><strings> similar cu paşii descrişi mai sus, la secţiunea în care este explicat cum se schimbă imaginea de fundal a paletei.

Definiţia unui buton este după cum urmează:
<PaletteItem>
      <Description>Base Plate</Description>
      <Id>0</Id>
      <IsStateButton>false</IsStateButton>
      <CurrentState>1</CurrentState>
      <Command>^C^C_AstM4CrConByVb BasePlate </Command>
      <Images>
            <string>Pictures/BasePlate.png</string>
      </Images>


⇒ La final avem definiţia butonului categoriei nou create. Aici putem schimba culoarea fundalului, opacitatea şi putem asocia o imagine pentru buton şi fundal.
</Items>
      <BkgColor>#FFFF00 </BkgColor>
      <Opacity>0.8</Opacity>
      <Image>Pictures/Category_TEST.png</Image>
      <ImageInactive>Pictures/Category_TEST.png</ImageInactive>
      <BkgImage>Pictures/BackGround2.png</BkgImage>
            </PaletteCategory>

După ce definiţia categoriei este completă, salvaţi fişierul XML şi restartaţi programul Advance Steel. Noua categorie va arăta în program dupa cum urmează:

Cum se editează noua paletă de instrumente?