fbpx
 

Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?

 
 • Informatii
 • Software
  Advance Design
 • Modul
  Advance Design - Toate
 • Versiune
  ≥2014
 • Tip
  Modelare
 • Dificultate
  **

Începand cu Advance Design 2014, rigiditatea KTZ este determinată ţinând cont de proprietăţile straturilor terenului de fundare (adâncimea şi modulul edometric al stratului). Metoda de calcul folosită este preluată din literatura de specialitate germană. Algoritmul folosit la determinarea lui KTZ este explicat pe larg în cele ce urmează.

Notă: KTZ reprezinta rigiditatea reazemului elastic asociată cu gradul de libertate în translaţie după axa Z a sistemului de coordonate.

Această metodă poate fi aplicată numai fundaţiilor cu formă dreptunghiulară; din această cauză, pentru fundaţiile ce au o formă complexă este necesară folosirea unui dreptunghi echivalent. Cunoscând dimensiunile dreptunghiului (a,b), următorul pas este determinarea unui coeficient f.
Acesta se determină din tabelul 1, considerand două rapoarte:

- a/b ,
- z/b ,

unde a = lungimea fundaţiei; b = lăţimea fundaţiei; z = adâncimea stratului analizat.

Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
Figure 1. Stratificaţia terenului de fundare

Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
Table 1. Valorile coeficientului f


Pentru un teren de fundare stratificat, se determină un coeficient f f1, f2, f3...) pentru fiecare strat şi contribuţia sa la valoarea finală a rigidităţii KTZ:

• Stratul 1: Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
• Stratul 2: Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
• Stratul 3: Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?

unde Es reprezintă modulul edometric al stratului.

Ulterior se calculează rigiditatea KTZ, folosind una din formulele:
• Teren de fundare cu un singur strat: Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
• Teren de fundare stratificat: Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?

Pentru exemplificare, se consideră radierul din Figura 2. Acesta are 10 metri lungime şi 5 metri lăţime:
a = 10m;
b = 5m;
deci raportul a/b este 10/5 = 2.

Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
Figure 2. Dimensiunile radierului


Stratificaţia terenului de fundare este următoarea:

• Stratul 1 ⇒ adâncimea stratului z1 = 5m; Es1 = 58.84 MPa;
• Stratul 2 ⇒ adâncimea stratului z2 = 15m; Es2 = 147.10 Mpa;
• Stratul 3 ⇒ adâncimea stratului z3 = 30m; Es3 = 220.65 Mpa.

Notă: În Advance Design 2014, valorile introduse În fereastra de proprietăţi a reazemului se referă la grosimea stratului (Figura 3).

Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
Figure 3. Definirea straturilor şi a grosimii lor În Advance Design 2014


Stratul 1
z1/b = 5/5 = 1 ⇒ din Tabelul 1, f1 = 0.57
Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
Notă: Pentru valori intermediare ale rapoartelor a/b, respectiv z/b, coeficientul f se determină folosind interpolarea liniară.

Stratul 2
z2/b = 15/5 = 3 ⇒ din Tabelul 1, f2 = 0.89
Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?

Stratul 3
z3/b = 30/5 = 6 ⇒ din Tabelul 1, f3 = 1.03
Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?

•; Calculul lui KTZ
Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?

Care este algoritmul folosit la calculul rigidităţii KTZ pentru reazemele elastice?
Figure 4. Valoarea KTZ obţinută cu Advance Design 2014


Figura 4 prezintă valoarea KTZ obţinută În mod automat cu Advance Design 2014.