Iunie 2019 – GRAITEC, dezvoltator internaţional de soluţii BIM/CAD în sectorul AEC şi Autodesk® Platinum Partner în Europa și cu filiale noi în Spania și Portugalia începând cu anul 2019, anunță lansarea  suitei GRAITEC Advance 2020.  

Graitec Advance include un set de aplicații software complementare soluțiilor software și fluxurilor de proiectare BIM Autodesk. Produsele Graitec acoperă 4 domenii de interes, pentru a ajuta utilizatorii în fiecare etapă de proiectare - din faza de concept până în etapele de fabricație: 

 • DESIGN :Utilizarea aplicațiilor Autodesk împreuna cu soluțiile PowerPack 
 • SIMULATE : Modelare și analiză FEM avansată și optimizaea elementelor prin respectarea codurilor de proiectare  
 • FABRICATE : Transferul informațiilor din etapa de desing până în faza de execuție și livrare în șantier 
 • MANAGE : Gestionarea documentației și informațiilor pe parcursul derulării proiectelor, într-un mediu comun de date (CDE), conform standardelor internaționale. 

Adresându-se unui număr de peste 100.000 de utilizatori, Graitec continuă avansul tehnologic și propune cele mai inovative soluții.  Suita Graitec Advance 2020 include multiple noi funcționalități specifice diferitor fluxuri de proiectare BIM din domeniul construcțiilor.  

 

Conceput special pentru inginerii constructori, ADVANCE Design oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor conform celor mai noi prevederi ale codurilor europene de proiectare . Având la dispoziţie o gamă vastă de instrumente de modelare, discretizare, calcul cu elemente finite, dimensionare şi optimizare structurală, Advance Design este complet integrat în fluxurile de proiectare BIM

 • Integrare BIM: Advance Design este compatibil cu soluțiile Autodesk Revit® și Autodesk Advance Steel®. Sunt posibile import-ul, export-ul sau sincronizarea modelelor 3D. Începând cu versiunea 2020, este posibil si transferul informațiior referitoare la forțele seismice sau la ariile de armătură teoretică către Revit®.
 • Analize numerice extinse: o nouă metodă de calul a analizei modale - metoda RITZ - prin care este sporita viteza de calcul de cel puțin 10 ori, analiză time-history cu accelerograme, controlul numărului de moduri proprii de vibratii calculate, afișarea completă a deformatei elementelor structurale 

 • Generator climatic automat conform standardelor  EN1991-1-4 și ASCE 7-10: structuri cu zăbrele șau eșafodaje, turnuri de tip antenă, clădiri cu formă L în plan... 

 • Verificarea elementelor metalice: posibilitatea definirii și a controlului grafic al blocajelor laterale pentru elementele cu secțiune metalică,  optimizarea secțiunilor metalice prin utilizarea unor criterii de optimizare diferite (greutate, înălțimea secțiunii, inerție…), analiză avansată a secțiunilor prin interpretatea elementelor liniare cu 7 grade de libertate, noi tipuri de îmbinări pentru contravânturi
 • Modul integrat pentru calculul și generarea carcaselor de armătură pe pereți: posibilitate de proiectare a unui perete sau a unui grup de pereți; considerarea încărcărilor seismice și a dispozițiilor constructive

GRAITEC Advance BIM Designers este o colecție de instrumente ce permit o modelare intuitivă, o analiză avansată, obținerea automată de detalii și realizarea de rapoarte de calcul complexe, în cadrul mai multor fluxuri de lucru structurale. Aceste aplicații pot beneficia de suportul diferitelor platforme software, inclusiv Revit® , Advance Design sau Advance Steel® , permițând adoptarea progresivă, flexbilă, a fluxurilor sau informațiilor BIM. 

 

 • Graitec BIM Designers – Concrete Series:
  • Integrare cu platforma Autodesk Revit®: instrumete ce permit calculul și detalierea automată a carcaselor de armătură direct în platforma Autodesk Revit® 
  • Un nou modul de calcul a pereților sau a grupurilor de pereți din beton armat - disponibil ca aplicație individuala sau utilizat direct în cadrul platformelor Advance Design sau Autodesk Revit®
  • Modul dedicat de generare automată, într-un mod interactiv, a soluțiilor de armare alcătuite din bare independete sau plase pentru plăcile din beton armat, direct în Autodesk Revit®. 
  • Funcționalități noi pentru gestionarea etapei de detaliere a carcaselor de armătură, utilizând Autodesk Revit® : divizarea barelor de armătură după criterii multiple, extrase de armătură…
  • Armarea secțiunilor grinzilor din beton prefabricat și armarea consolelor, în cadrul aplicațiilor individuale

 

 

  • Graitec BIM Designers – Steel Series

  • Integrare BIM cu platforma Autodesk Advance Steel®: Instrumente de modelare 3D sau detaliere ce rulează direct în plaforma Advance Steel®
  • Noi tipuri de îmbinări în modlulul BIM Designer Steel Connections: placă de bază pentru stâlp sau îmbinări pentru contravântuiri alăctuite din țeavă
  • Îmbunătățiri în modulul Stairs & Railings: un nou algoritm ce crează rapid scările, prin considerarea tuturor constrângerilor geometrice

PowerPack pentru aplicațiile Autodesk® reprezintă un pachet de aplicaţii software centrat pe nevoile utilizatorului. Practic, fiecare comandă din PowerPack se axează pe accelerarea unor funcționalități specifice ale platformelor Autodesk, pentru o productivitate îmbunătățită. 

 • PowerPack for Autodesk Revit®:
  • Îmbunătățiri în modulul BIM Connect ce integrează aplicațiile Autodesk și soluțiile Graitec. 
  • Printre alte 50 de instrumente, versiunea 2020 integrează modulul Work Tracker pentru generarea statisticilor referitoare la timpul de lucru petrecut de către utilizatorii din cadrul echipelor de proiectare pe diferite fișiere Revit.

 • PowerPack for Autodesk Steel®: exportul modelului 3D PDF, o nouă paletă de instrumente ce gestionează cele 29 de îmbinări specifice, manager pentru special parts, noi criterii de generare a platformelor industriale

 

GRAITEC Advance Workshop este un Sistem de Management Informatic (MIS) al procesului de fabricaţie a structurilor metalice uşor de folosit, conceput pentru a oferi fabricanţilor de structuri metalice controlul deplin asupra fiecărei etape de producţie. Gestionaţi stocurile, trasabilitatea, resursele umane şi procesele CNC pentru o eficienţă sporită şi costuri reduse, astfel optimizând performanţa generală a activităţii dumneavoastră.

Versiune a Advance Workshop include un nou CAD pre-processor:

 • Conversie inteligentă a obiectelor ce provin din fișiere cu formate specifice (STEP, IGES, Solidworks®...)
 • Conversie în format 3D a desenelor 2D drawings pentru a recrea geometria inițială.
 • Automatizarea procesului de fabricație pornind de la geometria 3D.
 • Procesare rapidă a subansamblurilor.

Soluție EDM (Enterprise Data Management) dedicate managementului documentelor asociate proiectelor BIM ce respectă practicile curente stabilite în cadrul standardului BS1192 și al etapei WIP (Work in progress)

Achiziionată în anul 2019, Graitec continuă dezvoltarea soluției Opentree, prin adăugarea șabloanelor speficice fluxurilor de transfer al informațiilor definite în standardul ISO19650. Utilizatorii folosesc soluția Cabinet pentru gestionarea datelor în etapa  W.I.P (work in progress), din momentul în care informația este creată și până în momenutl în care aceasta este tranferată într-o platformă CDE (common data environment) precum Autodesk BIM360.

 

 

Acestea sunt doar câteva dintre noutățile versiunii Graitec Advance 2020. Mai multe infromații pot fi regăsite aici: 

Versiunea Graitec Advance 2020 poate fi  descărcată de aici.

Joseph PAIS, Graitec Product Director comentează: “Datorită numeroaselor funcționalități noi ce acoperă diferite domenii precum integrarea BIM cu alte soluții software, noile funcționalități FEM, îmbunătățirile în procesele proiectare a elementelor din beton armat sau metal, versiunea Advance Design 2020 se pozitionează ca fiind soluția completă  și eficientă dedicată specialiștilor din industrie. 

 

Manuel LIEDOT, CEO Graitec adaugă: “De peste 30 de ani, Graitec sprijină, în mod constant, pe toti cei ce activează în industria construcțiilor. Versiunea Graitec Advance 2020 reprezintă o etapă importantă în digitalizarea și conectarea proceselor de proiectare."

Pentru mai multe infrormații, vă rugăm contactați:

Dave Talbot

GRAITEC

17 Burospace

91572 Bièvres Cedex

Paris, France

Phone: +44 23 8086 8947

E-mail: dave.talbot@graitec.com