Vă anunțăm lansarea versiunii 2022.1 Update a Advance Design, programul nostru de calcul și analiză structurală

Principalele noi funcționalități și îmbunătățiri din Advance Design 2022.1

Această actualizare este centrată pe îmbunătățirea calității în utilizarea zilnică a programului. Astfel, conține în principal îmbunătățiri și corecții, dar și noi implementări.

Lista de mai jos prezintă câteva din îmbunătățirile și funcționalitățile din noua versiune.

 

 • Posibilitatea de divizare automată a barelor de armătură pentru plăci din beton armat à permite divizarea automată a barelor de armătură generate, astfel încât acestea să nu depășească lungimea maximă.
 • O nouă bază de date de materiale pentru lemn (Canada) à permite modelarea structurilor cu elemente din lemn în conformitate cu standardul canadian.
 • Posibilitatea de a utiliza limba rusă în modulele de calcul à permite utilizarea și generarea de documente în limba rusă în modulele de calcul.
 • O nouă metodă de calcul pentru șuruburile de ancorare à permite o analiză mai complexă pentru îmbinările de la baza stâlpului în modulul Steel Connection.

 

GRAITEC Advance Design 2022.1 splash screen

Notă: Pentru o listă detaliată a noilor funcționalități, modificări și îmbunătățiri, precum și descrierea corecțiilor, consultați documentul What's New in Advance Design 2022.1.

Vă invităm să descoperiți mai jos câteva din îmbunătățirile din Advance Design 2022.1 Update

Divizare automată a barelor de armătură în modulul RC Slab

Pentru a spori posibilitatea de utilizare a desenelor de armătură și a extraselor de armătură generate în modulul RC Slab, a fost introdusă opțiunea de divizare automată a barelor de armătură care depășesc o anumită limită. Barele pot fi divizate prin mai multe metode:

 • Sudură – Barele sunt suprapuse pe o lungime definită și sudate între ele
 • Cuple mecanice – Barele sunt decalate utilizând o lungime ecart definită și apoi sunt conectate mecanic
 • Suprapunere bare – barele sunt conectate prin suprapunere. Valoarea lungimii de suprapunere poate fi definită fie automat, fie ca multiplu de diametru sau ca valoare constantă pentru toate diametrele
GRAITEC Advance Design - Divizare automată a barelor de armătură în modulul RC Slab
GRAITEC Advance Design - Îmbunătățiri ale ferestrei de definire a combinațiilor

Îmbunătățiri ale ferestrei de definire a combinațiilor

Fereastra folosită pentru a defini și gestiona combinații de încărcări a fost îmbunătățită. Printre modificări, trebuie să menționăm unificarea conținutului celor 4 file (Combinații, Beton, Metal, Lemn), precum și adăugarea unei noi coloane, Tip, în tabelul de Combinații. Grație acestui lucru, verificarea tipului de combinație generată este multă mai simplă și mai rapidă și, de asemenea, dacă este necesar, tipul poate fi modificat în mod intuitiv și rapid, selectând tipul din listă, direct din tabel.

Limbă rusă pentru interfață

Limba rusă a fost adăugată în lista limbilor disponibile pentru modulele de calcul din Advance Design. Schimbarea limbii va permite utilizarea programului în limba rusă, lucru deosebit de important pentru utilizatorii vorbitori de limba rusă care folosesc instrumentele de detaliere și calcul în Graitec PowerPack pentru Revit. Modificarea limbii pentru notele de calcul permite generarea de documente în rusă.

GRAITEC Advance Design - Limbă rusă pentru interfață
GRAITEC Advance Design - GRAITEC Advance Design - Bază de date pentru lemn conform standardului canadian

Bază de date pentru lemn conform standardului canadian

Baza de date de materiale din Advance Design conține acum numeroase tipuri de lemn folosite în Canada. Astfel, modelarea unei structuri pentru calculul cu element finit este mai ușoară atunci când aceasta conține elemente din lemn folosite în țările din America de Nord. Noile librării permit selectarea tipurilor de lemn în conformitate cu standardul canadian O86.

Un nou mod de afișare a rezultatelor pentru elemente plane

Când afișați rezultate pentru elemente plane, puteți selecta un nou Mod de afișare denumit Hartă izo. Acest nou tip de hartă afișează zone de culoare uniformă pentru valori dintr-un anumit interval. Acest tip de prezentare a rezultatelor simplifică verificarea rezultatelor și este disponibil nu doar pentru rezultate E.F., ci și pentru cele de Beton.

GRAITEC Advance Design - Un nou mod de afișare a rezultatelor pentru elemente plane
GRAITEC Advance Design - O nouă metodă de calcul a lungimii de ancorare pentru îmbinările cu placă de bază

O nouă metodă de calcul a lungimii de ancorare pentru îmbinările cu placă de bază

Pentru îmbinările Placă de bază și Placă de bază pentru stâlp tubular, pentru a stabili rezistența la aderență a ancorajelor supuse la întindere, este necesar să se calculeze lungimea de ancorare. Începând cu versiunea 2022.1, calculul lungimii de ancorare a fost modificat:

 • Atunci când se folosește anexa franceză, lungimea de ancorare este calculată în conformitate cu recomandările din norma CNC2M și Eurocod, iar cea mai mică lungime este folosită pentru a calcula rezistența la aderență.
 • Pentru celelalte localizări disponibile, sunt folosite recomandările din Eurocod 2 pentru a stabili lungimea de ancorare.

Împreună cu noile verificări, au fost adăugate noi mesaje și avertizări, calculele fiind astfel mult mai ușor de controlat.

Îmbunătățiri ale Help-ului disponibil online

În paralel cu îmbunătățirea programului, suportul on-line este de asemenea în curs de îmbunătățire. Prin separarea acestuia de versiunea programului, actualizarea este independentă și continuă. Cele mai recente modificări includ adăugarea de pagini noi, actualizarea materialelor grafice, dezvoltarea descrierilor și reorganizarea structurii pentru un acces mai rapid la informații specifice.

GRAITEC Advance Design - Îmbunătățiri ale Help-ului disponibil online
GRAITEC Advance Design - Îmbunătățirea dimensiunilor hârtiei pentru desene

Îmbunătățirea dimensiunilor hârtiei pentru desene

Versiunea 2022.1 conține îmbunătățiri pentru desenele generate cu modulele de calcul din Advance Design. Cele mai importante sunt cele legate de dimensiune. Fișierele șablon dwg cu cartuș au fost modificate și conțin nu doar conturul cartușului, ci și conturul dimensiunii hârtiei. Iar lățimile de margine pot fi acum modificate direct în  zona grafică a fișei, separat pentru fiecare margine. Atunci când marginile sunt modificate, tabelul este scalat, dar nu și dispunerea în pagină sau scara vederilor. În plus față de șabloanele deja existente pentru hârtie A3 și A4 au fost adăugate șabloane pentru dimensiunile A1 și A2 în lista de șabloane disponibile.

Îmbunătățiri la Panourile de informații în modulele de calcul

Pentru a vizualiza mai ușor conținutul tabelelor din Panoul de informații, a fost introdus un cursor vertical pentru întreg conținutul acestui panou, precum și cursoare orizontale separate pentru fiecare tabel. Acest lucru va reduce semnificativ timpul necesar pentru verificarea conținutului tabelului fără a fi nevoie de mărirea dimensiunii vederii. În plus, în modulul RC Column, a fost adăugată o coloană suplimentară cu informații despre combinația luată în considerare pentru armătură. O nouă coloană este disponibilă în grupul de rezultate din verificarea armăturii (longitudinală sus / jos, forfecare după X / Y).

GRAITEC Advance Design - Îmbunătățiri la Panourile de informații în modulele de calcul
GRAITEC Advance Design - Noi reguli pentru calculul la torsiune pentru profile metalice (conform EC3 și NTC)

Noi reguli pentru calculul la torsiune pentru profile metalice (conform EC3 și NTC)

Până acum, calculul la torsiune pentru elemente metalice în Advance Design a fost efectuat pentru profile închise. Începând cu versiunea 2022.1, calculul la torsiune în conformitate cu Eurocod 3 și norma italiană NTC a fost extins pentru a incluse profile închise (de exemplu, secțiuni I).

Conform Eurocod 3 și NTC 2018, secțiunile metalice trebuie să fie verificate la torsiune folosind momentul total de torsiune ca suma a două efecte interne: torsiunea St. Venant și torsiunea de încovoiere. Astfel, în Advance Design, verificarea la torsiune este efectuată utilizând ambele componente, dacă sunt disponibile. Vă rugăm să rețineți că pentru analiza statică standard (utilizând un element finit cu 6 grade de libertate), este disponibilă doar componenta St. Venant. Pentru a obține și componenta de încovoiere, trebuie să utilizăm analiza avansată de stabilitate (care utilizează un element finit cu 7 grade de libertate).

Împreună cu modificările de mai sus în procesul de calcul, descrierile verificării la torsiune au fost de asemenea actualizate, astfel încât putem avea două tipuri de descriere, conform cu sfera calculului:

 • ‘Torsiune St. Venant" – dacă analiza avansată de stabilitate nu este activată, iar torsiunea este analizată pentru componenta St. Venant.
 • ‘Torsiune totală" – dacă analiza avansată de stabilitate este activată, iar torsiunea este analizată pentru ambele componente: St. Venant și încovoiere.